Головна Цікаво Про права та обов’язки військовозобов’язаних, призваних на військову службу у зв’язку з...

Про права та обов’язки військовозобов’язаних, призваних на військову службу у зв’язку з мобілізацією і резервістів

207
0

Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України відповідно до статті 1 Закону України  «Про військовий обовязок і військову службу» є конституційним обовязком громадян України.

Військовий обовязок включає, зокрема прийняття на військову службу в добровільному порядку (за контрактом), призов на військову службу,  проходження служби у військовому резерві.

Права та обовязки, соціальний та правовий захист військовозобовязаних, призваних на військову службу у звязку з мобілізацією та резервістів.

Обовязки громадян щодо здійснення мобілізаційних заходів визначено Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Згідно зі статтею 22 цього Закону, військовозобовязані зобовязані зявлятися за викликом до військових комісаріатів (військовозобовязані Служби безпеки Україниза викликом Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України) для постановки на військовий облік та визначення призначення на воєнний час.

Під час мобілізації та переведення Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативнорятувальної служби цивільного захисту на штати воєнного часу громадяни (крім тих, які проходять службу у військовому резерві), зобовязані зявитися на збірні пункти у строки, зазначені в отриманих ними документах мобілізаційних посвідченнях, повістках або розпорядженнях військових комісарів, військовозобовязані Служби безпеки Україникерівників органів, де вони перебувають на військовому обліку, військовозобовязані Оперативнорятувальної служби цивільного захистукерівників відповідних органів управління центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує дер
жавну політику у сфері цивільного захисту.  Резервісти зобовязані зявитися до війсь
кових частин у строки, визначені командирами військових частин, в яких вони проходять службу у військовому резерві.

Громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється зміна місця проживання без дозволу уповноваженої посадової особи.

Відповідно до статті 23 Закону, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобовязані:

заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, становами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

 визнані відповідно до висновку військоволікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоровя на термін до шести місяців (з наступним проходженням військоволікарської комісії);

  • чоловіки, на утриманні яких перебувають пять і більше дітей віком до 16 років такі чоловіки можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди тільки за місцем проживання;

  жінки, на утриманні яких перебувають діти віком до 16 років такі жінки можуть бути призвані на військову службу в разі їх згоди і тільки за місцем проживання;

 зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, відповідно до законодавства України, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

 народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

 інші військовозобовязані або окремі категорії громадян у передбачених законами випадках.

   Права та обовязки військовозобовязаних під час проходження зборів та резервістів під час виконання ними обовязків служби у військовому резерві встановлюються Законом України  «Про військовий обовязок і військову службу», іншими нормативноправовими актами.

Відповідно до статті 29 цього Закону, призвані на збори військовозобовязані та резервісти, які виконують обовязки служби у військовому резерві, забезпечуються матеріальними засобами в порядку і розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

За призваними на збори військовозобовязаними на весь період зборів та резервістами на весь час виконання ними обовязків служби у військовому резерві, включаючи час проїзду до місця їх проведення і назад, зберігаються місце роботи, а також займана посада та середня заробітна плата на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування і форм власності.

   Порядок і розміри грошового забезпечення та заохочення військовозобовязаних та резервістів визначено  постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2006 р. № 1644.

Виплата середньої заробітної плати військовозобовязаним за весь період зборів та
резервістам за час виконання ними обовязків служби у військовому резерві здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Якщо військовозобовязаний захворів під час зборів і продовжує хворіти після їх закінчення, за ним зберігаються місце роботи і займана посада, а з дня закінчення зборів, у разі тимчасової непрацездатності, замість заробітної плати виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності відповідно до закону.

Якщо резервіст захворів під час виконання ним обовязків служби у військовому резерві і продовжує хворіти після закінчення терміну виконання цих обовязків, за ним зберігаються місце роботи і займана посада, а з дня закінчення терміну виконання цих
обовязків, у разі тимчасової непрацездатності, замість заробітної плати виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності відповідно до закону.

Військовозобовязаним, які на день призову на збори не працюють, на весь період зборів та резервістам з числа непрацюючих на весь термін виконання ними обовязків служби у військовому резерві, включаючи час проїзду до військової частини і назад, виплачується грошове забезпечення в розмірі мінімальної заробітної плати за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на утримання Міністерства оборони України та інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями.

Статтею 16 Закону України  «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» передбачена виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобовязаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у
військовому резерві, у розмірі, встановленому цим Законом.

Ольга СЕМОЧКО,

спеціаліст Жовківського районного управління юстиції Львівської області