Головна Цікаво Надання житлових субсидій за новим порядком

Надання житлових субсидій за новим порядком

107
0

Субсидії з 01.05.2016 року надаються населенню за новим порядком на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування ЖКП, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 р. № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» (зі змінами).
Субсидія надається на домогосподарство (на всіх зареєстрованих осіб, орендарям — за місцем проживання).

Документи на призначення субсидій подаються в УСЗН, а саме:
— заяву;
— декларацію;
— договір найму (оренди) житла – для орендарів.
Субсидія не надається у випа-дках:
— здійснено цінну покупку, сума якої перевищує 50 тис. грн.;
— приховані доходи, які не заре-єстровані в декларації;
У випадках коли:
1) особи зареєстровані і проживають, на власника відкрито особові рахунки на оплату ЖКП (на загальних підставах надається субсидія);
2) особи зареєстровані, але не проживають, на розгляд комісії подають документи:
—  акту обстеження матеріально-побутових умов;
— довідки, що підтверджує місце перебування особи в іншій адміністративно-територіальній одиниці у зв’язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відряд-женням, відбуванням покарання;
—  довідки про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні (будинку).
3) за субсидією звертаються не власники житла, особи, які зареє-стровані і проживають, а власники житла, на яких відкрито особові рахунки, не зареєстровані і не проживають (субсидія надається тільки на зареєстрованих осіб).

Внесеними змінами передбачено:
— розмір субсидії визначається, без урахування пільг, які надаються відповідно до законодавства: у разі призначення субсидії пільги з оплати житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу особам, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні (будинку), у період її отримання не нараховуються.
— зміну терміну призначення субсидії: субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону, але не більше? ніж на 12 місяців (на неопалювальний сезон
— з 1 травня до 30 вересня та на опалювальний сезон — з 1 жовтня до 30 квітня);
— можливість подання заяви та декларації в електронній формі з використанням засобів телекомунікаційних систем, зокрема з використанням електронного цифрового підпису;
— субсидія на наступний період надається за особистим зверненням наступній категорії осіб:
1) для орендарів житлового приміщення (будинку);
2) осіб, які отримували субсидію на придбання твердого палива та скрапленого газу в попередньому році;
3) осіб, яким субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг протягом опалювального сезону становила «0» грн.
— повернення частини невикористаної суми субсидії до державного бюджету організаціями — надавачами послуг з централізованого та індивідуального опалення (теплопостачання) на підставі акта звірки, складеного з управліннями соціального захисту населення;
— залишення на рахунках споживачів частини невикористаної суми субсидії на оплату послуг з централізованого опалення (теплопостачання), що еквівалентна вартості (станом на 1 травня нового неопалювального сезону) 100 м3 природного газу або вартості 150 кВт електричної енергії (в разі використання природного газу/електричної енергії для індивідуального опалення), яка зараховується як оплата послуг, у тому числі обов'язкової частки платежу домогосподарства, на наступні розрахункові періоди;

Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається, виходячи з розміру середньомісячного сукупного доходу осіб, а субсидія для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива — виходячи з річного доходу осіб за попередній календарний рік.

Для осіб, які досягли 18-річного віку і середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, або в якої відсутні доходи, але вона навчалася за денною формою навчання у загальноосвітньому, професійно-технічному, вищому навчальному закладі, для розрахунку субсидії середньомісячний дохід такої особи визначається на рівні одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Для осіб, які досягли 18-річного віку і у яких середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму, і у яких є хоча б один з наступних видів доходу: пенсія, стипендія, допомога при народженні (усиновленні) дитини, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, допомога по догляду за інвалідом І та II групи внаслідок психічного розладу, допомога особам, які не мають права на пенсію та інвалідам, допомога по безробіттю або будь-які доходи, отримані особою, яка не досягла 18-річного віку, то у розрахунок субсидії включаються фактичні розміри отриманих такими особами доходів.

Для осіб, які досягли 18-річного віку і у яких відсутні доходи, для розрахунку субсидії середньомісячний дохід таких осіб визначається на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму. В окремих випадках за рішенням комісії, для осіб, які проживають у сім'ях, що опинилися у складних життєвих обставинах, у розрахунок субсидії може включатися середньомісячний сукупний дохід на рівні одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Для підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування: для платників єдиного податку І групи встановлено мінімальний дохід, що враховується при обчисленні субсидії, у розмірі 2-х прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Для II і III груп мінімальний дохід встановлено в розмірі відповідно 3-х і 4-х прожиткових мінімумів для працездатних громадян. При цьому не враховується дохід, отриманий самозайнятою особою, та дохід від підприємницької діяльності, інформацію про які надано ДФС на запит.

Для осіб, які протягом року, за який враховуються доходи для призначення субсидії, перебували на строковій військовій службі, середньомісячний сукупний дохід незалежно від отриманих (не отриманих) такою особою доходів визначається на рівні половини розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

У разі, коли на час звернення за призначенням субсидії, особа є непрацюючим пенсіонером, який не має інших доходів, крім пенсії, до її середньомісячного сукупного доходу враховується розмір пенсії за місяць, що передує місяцю, з якого призначається субсидія.