Головна Економіка Безпечні умови праці — це життя та здоров’я працівників

Безпечні умови праці — це життя та здоров’я працівників

224
0

Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Жовківському районі здійснює три основні напрями роботи: проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, відновлення здоров’я та працездатності потерпілих та відшкодування матеріальної шкоди потерпілим та членам їх родин.

Запобігання виробничому травматизму та професійним захворюванням, нещасним випадкам є важливим завданням, яке стоїть не тільки перед Фондом, а й органами державної влади, роботодавцями та суспільством загалом. Цю роботу відділення проводить у тісній співпраці з роботодавцями, профспілками, місцевими органами виконавчої влади та самоврядування, наглядовими та правоохоронними органами.

Нещасний випадок, звісно, краще попередити й не допустити. Створення безпечних умов праці – найбільш ефективний та універсальний шлях вирішення стратегічних завдань у сфері охорони праці, зниження рівня травматизму та інвалідності.

Чи можливо передбачити, запобігти трагічним подіям? Відповісти на це запитання важко, адже потрібно врахувати багато факторів, які часто залишаються поза увагою роботодавця та інших осіб, які відповідають за безпеку праці на виробництві. І саме тому здійснення профілактики виробничого травматизму відділенням виконавчої дирекції Фонду в Жовківському районі у тісній співпраці з роботодавцями і дає позитивний результат. Одним з дієвих заходів профілактики нещасних випадків та професійних захворювань є процес їх розслідування. Метою кожного розслідування є встановлення причин, що призвели до нещасного випадку чи професійного захворювання, та розроблення заходів, які спрямовані для запобігання виробничому травматизму. Обов’язково контролюється виконання розроблених заходів.

Одним із напрямів профілактичних заходів є проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці інженерів з охорони праці та відповідальних працівників за охорону праці.

У 2015 році планується провести навчання відповідних спеціалістів підприємств, установ та організацій за кошти Фонду, бажаючих пройти навчання просимо подавати заявки у відділення Фонду.

Також необхідно відмітити, що проводяться семінари для інженерів з охорони праці та  наради. Профілактична робота, яка проводиться відділенням,  сприяє зменшенню виробничого травматизму. На жаль, основною причиною травмування на виробництві найчастіше є невиконання вимог нормативно-правових актів з охорони праці самими потерпілими. Тільки плідна співпраця роботодавців в особі відповідальних за безпечне ведення робіт та виконавців цих робіт сприятиме зменшенню кількості травмувань серед працівників.

Ще одним важливим завданням страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання є відновлення здоров’я та працездатності потерпілих від нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань і відшкодування матеріальної шкоди застрахованим та членам їх сімей. Починаючи з 2001 року, Фонд соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань проводить роботу щодо своєчасного відшкодування збитків, заподіяних працівнику внаслідок ушкодження його здоров’я на виробництві або у випадку смерті працівника. Згідно з вимогами законодавства, нараховується індексація страхових виплат, здійснюється постійний контроль за своєчасністю та повнотою отримання потерпілими страхових виплат через поштові відділення та відділення банків, а також через особисті зустрічі з потерпілими.

Олександр АЛІЄВ, страховий експерт з охорони праці.