Головна Економіка Економічне і соціальне становище Жовківського району

Економічне і соціальне становище Жовківського району

245
0

ПРОМИСЛОВІСТЬ

У січні–жовтні 2013 р. промислові підприємства району реалізували промислової продукції на 332,4 млн. грн. Із загального обсягу реалізованої промислової продукції 88,6 % займала продукція  переробної промисловості, зокрема металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів, крім машин і устаткування – 28,6 %, виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 28,5 %, з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності – 8,7 %, з виробництва гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції – 3,1 %, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 1,0  %.

У січні–жовтні 2013 р. за основними промисловими групами обсяг реалізованої промислової продукції розподілився наступним чином: на товари проміжного споживання припало 53,5 % від загального обсягу реалізованої продукції, 29,8 % – споживчі товари короткострокового  використання; 11,0 % – енергія; 5,0 % – інвестиційні товари; 0,7 % – споживчі товари тривалого використання.   

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Під урожай 2014 р. озимі на зерно і зелений корм, включаючи ріпак на зерно у сільськогосподарських підприємствах посіяно на площі 5143 га, що на 15,2 % менше, ніж під урожай 2013 р. Площа посівів озимих зернових культур на зерно становила 3341 га, що на 36,8 % менше, у тому числі – пшениці – 2971 га  (на 25,7 % менше), жита 289 га (на 30,9 % менше), ячменю – 80 га  (на 90,8 % менше).  Озимого ріпаку на зерно посіяно на площі 1796 га, що на 2,6 раза більше минулорічного рівня.

Загальний обсяг виробництва м’яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі) у січні–листопаді 2013 р. сільськогосподарськими підприємствами району становив 3090,3 т, що на 38,7% більше ніж у січні–листопаді 2012 р.

Виробництво молока порівняно з січнем-листопадом 2012 р. зменшилось на 11,8 % і становило 1311 т. Середній надій молока від однієї корови (у розрахунку на середнє поголів’я корів) становив 2606 кг (зменшився на 740 кг або 22,1 % порівняно з січнем–листопадом 2012 р.).

У січні–листопаді 2013 р. обсяг виробництва яєць від птиці усіх видів становив 414,0 тис. штук, що у 7,7 раза більше ніж у відповідний період минулого року. Середня несучість однієї курки-несучки у господарствах району за січень–листопад 2013 р. становить 104 шт. яєць, що на 90 шт. яєць більше ніж у січні–листопаді 2012 р.

Станом на 1 грудня 2013 р. у сільськогосподарських підприємствах району (крім малих) налічувалось 1892 голів великої рогатої худоби, що на   25 % менше відносно 1 грудня 2012 р., у тому числі 804 голови корів, що на 25,3 % менше, свиней – 7669 голів, що на 2,5 % більше, овець та кіз – 407 голів, що на 31,7 % більше, птиці всіх видів – 167,9 тис. голів, що на 29 % менше.

Загальний обсяг реалізації сільсько-господарськими підприємствами (крім малих) власно виробленої продукції за січень–листопад 2013 р. порівняно з січнем-листопадом 2012 р. збільшився у 2,1 раза, у тому числі продукції рослинництва – на 37,9%, продукції тваринництва – у 2,6 раза. Частка продукції рослинництва у загальній вартості реалізованої продукції становила 24,6 %, тваринництва – 75,4 % (у січні–листопаді 2012 р. – відповідно 38,3 % та 61,7 %).

Відносно січня–листопада 2012 р. в районі спостерігалося зростання середніх цін від продажу за всіма напрямками на яйця, картоплю, овочі, зменшення – на худобу та птицю, зернові культури, молоко та молочні продукти. У січні–листопаді 2013 р. у середньому одна тонна картоплі коштувала 1501 грн. відносно 1016 грн. торік (на 47,8% більше), овочі – 1620 грн. відносно 1438 грн. (на 12,7%). Ціни на яйця підвищилися на 12,9 % і становили 549 грн. відносно 487 грн. за тисячу штук. Зменшилися ціни на худобу та птицю (у живій вазі) – 11555 грн. відносно 12941 грн. (на 10,7%), зернові культури – 1366 грн. відносно 1509 грн. (на 9,5 %), молока та молочних продуктів – 2472 грн. відносно 2525 грн. (на 2,1 %).

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

У січні–вересні 2013 р. підприємства та організації Жовківщини освоїли 129877 тис.г рн. капітальних інвестицій.

Переважну частку капітальних інвестицій становили інвестиції у матеріальні активи (97,8%). З них на придбання машин, обладнання, інвентарю витрачено 40%  від загального обсягу інвестицій.  У житлові будівлі спрямовано 25 % усіх вкладень, на транспортні засоби – 12,4 %,  у інженерні споруди – 10,5 %, нежитлові будівлі – 7,7%, у інші матеріальні активи спрямовано – 2,2 %. У нематеріальні активи скеровано 2,2% капітальних інвестицій.

На кожного мешканця району у січні–вересні 2013 р.  в середньому припало   1182,9 грн. капітальних інвестицій. У середньому по Львівській області  у січні–вересні 2013 р.  цей показник становив – 2190 грн.

У розвиток будівельної галузі Жовківщини у січні–вересні 2013 р. було інвестовано 37499 тис. грн., що становить 28,9 %  від загального обсягу інвестицій району.

В операції з нерухомим майном спрямовано – 8,9 % (11523 тис. грн.), у сферу гуртової та роздрібної торгівлі; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 6,2 % (8015 тис.грн.).

Капіталовкладення у діяльність транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльністі  становили 6,1 % (7974 тис. грн.). У сільське господарство – 2,6 % (3341 тис. грн.).

На будівництво житла освоєно 32515 тис. грн. 87,4 % цих коштів інвестовано населенням у будівництво індивідуальних житлових будинків.     

Надія ЩУР,

начальник управління статистики у Жовківському районі.