Головна Економіка Подання документiв для застосування податкової соцiальної пільги одинокою матiр’ю (батьком) або опiкуном

Подання документiв для застосування податкової соцiальної пільги одинокою матiр’ю (батьком) або опiкуном

179
0

Згідно з підпунктом 169.2.1 п.169.1 статті 169 Кодексу соціальна пільга застосовується  до нарахованого місячного доходу у вигляді заробітної плати виключно за одним місцем його нарахування (виплати).

Граничний розмір доходу, що визначається як добуток суми, зазначеної в абзаці першому підпункту 169.4.1. ( у 2015 році 1710 грн.) та відповідної кількості дітей, який дає право на отримання податкової соціальної пільги у випадку та у розмірі, передбачених підпунктом 169.1.2 пункту 169.1 цієї статті, застосовується лише для одного з батьків за їх вибором.

Для застосування пільги, відповідно до вимог постанови КМУ №1227 від 29.12.2010 року, одинокі батько, матiр, вдова, вдiвець або опiкун, пiклувальник, якi мають дитину (дiтей) вiком до 18 рокiв крiм заяви про застосування пiльги подають: копiю свiдоцтва (дублiката свiдоцтва) про народження дитини (дiтей) або документ iз зазначенням вiдомостей про батька дитини в Книзi реєстрацiї актiв цивiльного стану, чи документи, якi пiдтверджують вiк дитини (дiтей), затвердженi вiдповiдним органом країни, в якiй iноземна фiзична особа – платник податку постiйно проживав (проживала) до прибуття в Україну; копiю рiшення органу опiки i пiклування про встановлення опiки чи пiклування (якщо iз заявою звертається опiкун або пiклувальник); копiю свiдоцтва про шлюб та свiдоцтва про смерть(якщо iз заявою звертається вдова або вдiвець); копiю паспорта.

Для цiлей цього пункту одинокою матiр'ю (батьком) або опiкуном, пiклувальником вважаються особи, якi на момент застосування роботодавцем пiльги, визначеної пiдпунктом "а" пiдпункту 169.1.3 пункту 169.1 статтi 169ПКУ, маючи дитину (дiтей) вiком до 18 рокiв, не перебувають у шлюбi, зареєстрованому згiдно iз законом.