Головна Економіка Реалізація прав людини та правозахисна діяльність в органах ДФС

Реалізація прав людини та правозахисна діяльність в органах ДФС

216
0

З 8 до 12 грудня в Україні триває Всеукраїнський тиждень права. Людина, її життя, здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в нашій державі найвищою соціальною цінністю та охороняються основним законодавчим актом – Конституцією України, яка гарантує права і свободи кожному громадянинові. Головна ідея Конституції полягає в тому, що саме держава функціонує для людини та відповідає перед нею за свою діяльність.

До основних прав, наданих державою громадянам, крім невід’ємних (на життя, здоров’я, честь, гідність)можна віднести право на свободу слова, зборів, власності, політичні права,право на звернення. Розпорядження КМУ від 10.09.2014 р. №815-р та планом заходів ДФС України, затвердженим наказом ДФС України від 30.09.2014 р. №151 –проведення у 2014 році Всеукраїнського тижня права – є проявом підтвердження того, що держава несе відповідальність за реалізацію державної політики.

Серед суб'єктів адміністративної юрисдикції чинне місце відведено органам Державної фіскальної служби України, які є різновидом органів виконавчої влади і покликані виконувати певне навантаження у сфері правоохоронної діяльності держави, у тому числі щодо боротьби з найбільш поширеною категорією протиправних проявів, якими є адміністративні правопорушення.

Ця діяльність забезпечується постійним здійсненням внутрішнього управління та дозволяє представляти інтереси організаційної структури у відносинах з іншими учасниками управлінського процесу. Вказане положення органів ДФС України віддзеркалює їх діяльність як суб'єкта адміністративної юрисдикції. Адміністративна юрисдикційна діяльність органів ДФС зумовлюється, насамперед, такими обставинами: досить різноманітним, порівняно з іншими суб'єктами, обсягом суспільних відносин, які охороняються цими органами, що відображається у специфічних підвідомчих справах про адміністративні правопорушення, а також значно ширшими повноваженнями щодо застосування ними заходів адміністративно-юрисдикційного впливу, специфічністю складання у певній складності при оформленні протоколів про адміністративні правопорушення. На даний час потребують удосконалення традиційні способи захисту прав людини – судові та адміністративні.

Право людини на звернення доорганів влади передбачено ст.40 Конституції України. Воно є важливим засобом захисту та однією з організаційно-правових гарантій дотримання прав і свобод.

Це одна з форм участі населення в державному управлінні, у вирішенні державних і суспільних справ, можливість активного впливу громадян на діяльність органів державної влади й місцевого самоврядування. На сьогоднішній день цей аспект вимагає якісно нового підходу до розкриття потенціалу волевиявлення людей у процесі формування та реалізації державної політики. Звернення – це спосіб відновлення порушеного права громадянина через подання до органів державної влади і місцевого самоврядування заяв, клопотань, пропозицій, зауважень та скарг. Також звернення є важливою формою контролю за законодавством.

Звернення громадян стосуються різних напрямів діяльності суспільства й держави, але як правило мають єдину мету – акцентувати увагу на необхідності розв’язати проблему, що зачіпає суспільні інтереси або інтереси конкретної особи. Разом з тим звернення громадян, як носій інформації, мають важливе значення для вирішення питань, пов’язаних із забезпеченням прав і свобод людини й громадянина, державної,господарської та соціально-культурної розбудови, управління різними галузями та сферами економіки, адміністративно–політичної діяльності.

Своєчасний та об’єктивний розгляд звернень, задоволення їх законних прав та інтересів є пріоритетним напрямком роботи органів ДПС. Це обов’язок посадових і службових осіб, що залишається фактором забезпечення суспільно-політичної та економічної стабільності в державі.

Працівники ДПІ у Жовківському районі ГУ Міндоходів у Львівській області приділяють постійну увагу зверненням громадян. Затверджено графік прийому громадян та здійснюється особистий прийом громадян посадовими особами через громадську приймальню. Графік прийому громадян розміщено на інформаційному стенді ДПІ. Звернення розглядаються та вирішуються в місячний термін від дня їх надходження, а ті, що не потребують додаткового вчення, – непізніше 15 днів від дня їх отримання. В цілому термін розгляду звернень не може перевищувати 45 днів. Під час підготовки відповіді на звернення громадян слід дотримуватись норм ще й інших законодавчих актів: Законів «Про інформацію»,«Про статус народного депутата України», «Про статус депутатів місцевих рад».

Для кожного виду звернень установлено особливий порядок розгляду й форми реагування. Відповідь за результатами розгляду звернень в обов’язковому порядку дає той орган, який отримав звернення та до компетенції якого входить вирішення порушених питань, такий орган повинен:

· об’єктивно та своєчасно розглянути звернення;

· перевірити викладені факти;

· прийняти рішення згідно чинного законодавства та повідомити громадян про наслідки розгляду.