Головна Право Стан законності на території Жовківського району за 6 місяців 2014 року

Стан законності на території Жовківського району за 6 місяців 2014 року

225
0

Прокуратурою району впродовж 6 місяців 2014 року проведено певну роботу зі захисту прав і свобод громадян та економічних інтересів держави. Особливу увагу звернуто на проведення перевірок додержання законодавства про конституційні права і свободи громадян при застосуванні і заходів адміністративного примусу, законодавства у сфері земельних правовідносин, у сфері охорони навколишнього природного середовища, а також захисту прав і свобод дітей.

Загалом, за результатами здійснення прокуратурою району правозахисної діяльності упродовж 6 місяців 2014 року до відповідальності притягнуто 118 посадових осіб органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування та державного контролю, задоволено 87 внесених подань, за актами прокурорського реагування відшкодовано понад 149 тис грн.

У сфері нагляду за додержанням і застосуванням законів про конституційні права і свободи громадян особливу увагу зосереджено щодо проведення перевірок про охорону прав і свобод дітей. Ще часто в районі допускаються порушення прав неповнолітніх. Найбільш актуальним наданий час є питання захисту житлових та майнових прав дітей, а також їх соціальний захист.

Так, прокуратурою району проведено перевірки щодо додержання житлових і майнових прав дітей у діяльності служби у справах дітей, органів місцевого самоврядування.

Як показали перевірки, не у всіх випадках вжито достатніх заходів для закріплення за дітьми, позбавленими батьківського піклування, житла та встановлення опіки над житлом. Формально ведеться і контроль за умовами проживання дітей.

На усунення виявлених порушень внесено 14 подань, до відповідальності притягнуто 19 посадовців, відшкодовано в дохід держави 10 тис. грн., поновлено права 56 дітей.

У сфері нагляду за додержанням і застосуванням законів про конституційні права і свободи громадян внесено 28 подань, за результатами розгляду яких до дисциплінарної відповідальності притягнуто 42 посадовців органів влади, з яких 8 посадові особи органів контролю, за актами прокурорського реагування відшкодовано 15 тисяч гривень.

Одним з пріоритетних напрямків залишається нагляд за додержанням законодавства у сфері земельних правовідносин.

Упродовж І півріччя 2014 року прокуратурою району проведено 15 перевірок у порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів у сфері земельних відносин.

Зокрема, під час перевірок на предмет законності вивчались рішення, інші акти розпорядчого характеру, які приймались вказаними органами. Так за результатами вивчення законності актів, які видаються місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами прокуратурою району встановлено, що останніми ігноруються вимоги земельного законодавства, що призводить до затягування процесу набуття громадянами та юридичними особами земельних ділянок у власність та користування. Місцеві ради без реєстрації права комунальної власності на землю в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно приймали рішення про передачу у власність та користування (оренду земель), якими не вправі розпоряджатись.

На усунення виявлених порушень прокуратурою району упродовж 6 місяців поточного 2014 року внесено 18 подань, 19 посадових осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності, попереджено незаконне надання 44 га земель на загальну суму 6 млн. грн.

Ще проблемним в районі залишається питання додержання законодавства про державну та комунальну власність.

Прокуратурою району у ході нагляду за додержанням законодавства про державну та комунальну власність неодноразово проводились перевірки в органах місцевого самоврядування з питань правомірності та додержання закону при наданні в оренду комунального майна. Зокрема, передача в оренду комунального майна відбувалась без проведення конкурсу орендарями, не проведено страхування взятого ними в оренду майна, не вживалися заходи до своєчасної сплати орендної плати.

У сфері нагляду за додержанням адміністративного законодавства, залишається проблемним питанням додержання конституційних прав громадян при застосуванні посадовими особами міліції та контролюючих органів такого владного повноваження, як право притягати осіб до адміністративної відповідальності. Саме тому прокуратурою району забезпечується систематичний нагляд за станом законності у даній сфері.

За результатами проведеної на даному напрямку роботи внесено 9 подань про усунення порушень чинного законодавства, за результатами розгляду з документів прокурорського реагування до відповідальності притягнуто 18 посадових осіб, у тому числі 4-х посадовців органів контролю.

Не залишено поза увагою і додержання вимог про охорону навколишнього природного середовища. Гостро постало питання додержання вимог лісового законодавства. Впродовж поточного року прокуратурою району за наслідками проведених перевірок розпочато 1 кримінальне провадження відносно особи, яка вчинила незаконні рубки лісу в межах об’єктів природно-заповідного фонду. Вказане кримінальне провадження скероване в Жовківський районний суд для розгляду по суті.

Крім цього, за наслідками розгляду документів прокурорського реагування до дисциплінарної відповідальності притягнуто 16 посадових осіб лісової охорони лісогос-подарських підприємств району, які не забезпечили належне виконання покладених на них обов’язків щодо охорони лісу від незаконних рубок.

Ще одним актуальним напрямком наглядової діяльності прокуратури району є здійснення нагляду за дотриманням та застосуванням законів у сфері поводження зі відходами.

Особливу увагу на вказаному напрямку роботи приділено діяльності органів місцевого самоврядування району, на які законодавством покладено комплекс повноважень у даній сфері, зокрема, вирішення питань збирання транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів затвердження схем санітарного очищення населених пунктів та впровадження систем роздільного збирання побутових відходів.

Як встановлено під час перевірок, органами місцевого самоврядування району не в повній мірі виконуються покладені законом завдання у вказаній сфері, а в окремих випадках мають місце факти повної бездіяльності. За наслідками проведених перевірок прокуратурою району внесено 4 подання про усунення порушень законодавства про відходи, до відповідальності притягнуто 4 посадовців.

Загалом, у сфері охорони навколишнього природного середовища, внесено 13 подань, 28 посадовців притягнуто до дисциплінарної відповідальності, в тому числі 18 органів контролю.

Проведені перевірки засвідчують, що в районі не забезпечується додержання вимог Закону України «Про звернення громадян». У першу чергу це стосується діяльності органів місцевого самоврядування, виконавчої влади так, до посадових осіб яких звертається значна кількість громадян. Це пов’язано як з недостатнім володінням відповідальними посадовими особами знаннями вимог чинного законодавства, так і відвертого їх ігнорування. Виявлені непоодинокі випадки залишення звернень без розгляду, ненадання своєчасно відповіді, не роз’яснення порядку оскарження прийнятих за зверненнями рішень тощо. За внесеними документами прокурорського реагування до дисциплінарної відповідальності притягнуто 4 посадовців.

У ході проведення перевірок вимог Закону «Про доступ до публічної інформації» виявлено непоодинокі порушення. Зокрема, не всіма розпорядниками інформації забезпечується оприлюднення порядку складання, подання запиту на інформацію, порядку оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи їх бездіяльності, оприлюднення інформації про систему обліку та види інформації, яку зберігає розпорядник. Також відсутня практика оприлюднення інформації про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації, не забезпечується оприлюднення переліку та умов отримання послуг, що надаються, форми та зразків документів, правил їх заповнення, розташування місць, де наявні необхідні запитувачам форми і бланки установи тощо.

За результатами перевірок вжито заходів до усунення порушень закону та забезпечення належного виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», наслідком розгляду внесених прокуратурою 2 подання стало притягнення до дисциплінарної відповідальності 2 посадовців.

За період 6 місяців 2014 року працівниками прокуратури Жовківського району здійснено процесуальне керівництво у 1004 кримінальних провадженнях, які розслідувалися слідчими СВ Жовківського РВ ГУ МВС України у Львівській області. За результатами проведеного досудового розслідування вказаних кримінальних проваджень 67 скеровано в суд для розгляду по суті.

Упродовж звітного періоду за участі процесуальних керівників прокуратури району підтримано державне обвинувачення по 56 кримінальних провадженнях, за результатами рогляду яких судом постановлено процесуальні рішення.

У ході здійснення досудового розслідування та судового розгляду не допущено порушення конституційних прав громадян та передбачених КПК України прав учасників процесу.

О. ТЕЛЕФАНКО,

прокурор Жовківського району, радник юстиції.