Головна Право Запит на інформацію чи звернення?

Запит на інформацію чи звернення?

2810
0

Діяльність органів влади із прийняттям Закону України «Про доступ до публічної інформації» 13.01.2011 для громадян стала більш відкритою та прозорою. Це означає, що більшість інформації, якою володіють органи влади, стала доступною для громадськості. Кожен у стислі терміни може отримати необхідну інформацію або копію документа, надіславши відповідний запит або ознайомившись з ними на офіційному веб-сайті відповідного органу влади.

Насамперед варто відзначити, що право на звернення та право на доступ до публічної інформації тісно пов’язані між собою. Дуже часто запитувачі не звертають уваги на різницю між запитом на інформацію та зверненням, і у формі інформаційного запиту просять надати правову допомогу чи відповіді на питання, що вирішуються у порядку, встановленому Законом України «Про звернення громадян».

Так, під запитом на інформацію слід розуміти прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. Вказані відносини регулюються Законом України «Про доступ до публічної інформації» Звернення — це викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги до суб’єктів владних повноважень, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації. Право на звернення осіб регулюється Законом України «Про звернення громадян».

Запитувачі інформації ототожнюють поняття запит на інформацію із зверненням та не враховують, що запит на публічну інформацію та звернення громадян є різними категоріями за правовими підставами, предметом, вимогами щодо форми, оплатності, і тому неправильно оформляють запити.

З метою чіткого розмежування запиту на інформацію та звернення особи наведу короткі приклади внутрішнього наповнення прохальної частини запиту на інформацію та звернення.

Запит про надання інформації: «…Прошу надати інформацію про кількість вжитих прокуратурою району впродовж 2014 року заходів прокурорського реагування щодо усунення порушень вимог чинного законодавства у сфері навколишнього природного середовища …».

Звернення: «…Підприємством А здійснюються викиди відходів виробництва у річку Б. Прошу вжити заходів прокурорського реагування щодо усунення порушень природоохоронного законодавства підприємством А …».

Так, у прикладі запиту на інформацію запитувач інформації просить надати інформацію, яка отримується або створюється у процесі виконання суб’єктом владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством.

У прикладі звернення особа звертається до суб’єкта владних повноважень з проханням вжити передбачених законом заходів до порушників, що належить до компетенції цих суб’єктів владних повноважень.

Проте, варто звернути увагу запитувачів інформації на ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до публічної інформації», якою передбачено, що цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

Так, до органів прокуратури часто надходять запити про надання інформації, які за своєю суттю є зверненнями громадян. Наведемо приклад: «…Прошу надати інформацію про хід досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом звернення ОСОБИ С щодо порушення підприємством А вимог чинного законодавства у сфері навколишнього природного середовища, а саме здійснення викидів відходів виробництва у річку Б …».

Більшість запитувачів інформації вважають, що це є запитом на інформацію, проте враховуючи вимоги ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до публічної інформації» дія останнього не поширюється на такі відносини, та відповідно належать до сфери звернень громадян. Причиною цього є норми Кримінального процесуального кодексу України, які містять вимоги щодо осіб, які наділені правом одержати інформацію про досудове розслідування у кримінальних провадженнях, а також порядок інформування учасників процесу про час і місце судового засідання.

У випадку надходження запитів від учасників процесу про надання копій матеріалів кримінальних проваджень, інформації про дату та час слухання справи тощо органи прокуратури роз’яснюють, що згідно з частиною другою статті 2 Закону України «Про доступ до публічної інформації», дія цього Закону не поширюється на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом, та зазначають, що ознайомлення
з матеріалами кримінального провадження, надання копій процесуальних документів регулюється спеціальним законом — Кримінальним процесуальним кодексом України.

У зв’язку з викладеним, наголошую, що, подаючи запити, запитувачам необхідно звертати увагу на зміст інформації, що міститься у ньому. У разі невідповідності змісту запиту вимогам Закону України «Про доступ до публічної інформації» та наявності підстав для опрацювання його відповідно до Закону України «Про звернення громадян» здійснюється його розгляд у порядку розгляду звернення. Відтак термін надання відповіді буде становити 15, 30 або 45 днів, у той час, як інформація на запит надається в строк до 5 днів.

Вказане дозволяє дійти висновку, що причиною виникнення неузгодженостей під час подання запитувачами запитів на інформацію та під час їх вирішення є недостатнє законодавче регулювання питання співвідношення норм Закону України «Про доступ до публічної інформації» та процесуальних законів, у результаті чого для підготовки відповіді застосовується той закон, який є найбільш прийнятним у кожному конкретному випадку.

О. ТЕЛЕФАНКО, прокурор Жовківського району, радник юстиції.