Головна Економіка Матеріальна допомога надана з місцевого бюджету батькам при народженні дитини не оподатковується

Матеріальна допомога надана з місцевого бюджету батькам при народженні дитини не оподатковується

323
0

Не підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб матеріальна допомога, що надається за рахунок місцевого бюджету батькам при народженні дитини, якщо міська рада на виконання наданих їй повноважень затверджує програму, соціально-економічного розвитку чи цільову програму з питань діяльності місцевого самоврядування, в якій передбачено надання такої допомоги за рахунок коштів місцевого бюджету (з конкретним визначенням її напрямів, умов надання та кошторисом).

Відповідно до Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи, як сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги у вигляді адресних виплат та надання соціальних і реабілітаційних послуг відповідно до закону, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій (включаючи грошові компенсації інвалідам, на дітей-інвалідів при реалізації індивідуальних програм реабілітації інвалідів), винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та у формі фінансової допомоги інвалідам з Фонду соціального захисту інвалідів згідно із законом.

Згідно зі ст. 16 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із змінами та доповненнями (далі – Закон № 280), органи місцевого самоврядування є юридичними особами і наділяються цим та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону. До виключної компетенції сільських, селищних, міських рад відноситься, зокрема, затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування (п. 22 ст. 26 Закону № 280).

Статтею 34 Закону № 280 визначені повноваження органів сільських, селищних, міських рад у сфері соціального захисту населення, зокрема, вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства.

При цьому, органом місцевого самоврядування відображає таку матеріальну допомогу у Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ під ознакою доходу «128».

ДПІ у Жовківському районі

Головного управління Міндоходів

у Львівській області