Головна Економіка Про зміни в оподаткуванні прибутку підприємств

Про зміни в оподаткуванні прибутку підприємств

228
0

Прибуток від операцій з цінними паперами слід оподатковувати за ставкою 18%

Відповідно до внесених пп. пп. 5, 7 п. 1 р. І Закону України від 31.07.2014 р. №1621-VII «Про внесення змін до Податкового Кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» (далі за текстом – Закон №1621-VII) змін до ст.151 та абз. абз. 3, 4 пп.153.8.3 п.153.8 ст.153 Податкового кодексу України (далі за текстом – ПКУ) з 3 серпня 2014 року прибуток від операцій з цінними паперами оподатковується за загальною ставкою 18%; прибуток від операцій з цінними паперами, здійснених до цієї дати з 01.01.14 р. по 02.08.2014 р., – за спеціальною ставкою 10%.

Окремий облік звільненого від оподаткування прибутку запроваджено для підприємств паливно-енергетичного комплексу, водо-, теплопостачання та водовідведення

Виключено абзац дев’ятий п.152.11 ст.152 ПКУ, внаслідок чого встановлено додаткові умови для отримання податкових пільг підприємствам паливно-енергетичного комплексу (пільга відповідно до п.154.8 ст.154 ПКУ), водо-, теплопостачання та водовідведення (пільга згідно з п.154.9 ст.154 ПКУ), які отримують такі пільги в межах схвалених інвестиційних програм. З 3 серпня 2014 року таким підприємствам необхідно вести окремий облік доходу (прибутку), який звільнено від оподаткування.

Скасовано окремі податкові пільги в оподаткуванні прибутку підприємств

Так, обмежено дію пільги, передбаченої пп.136.1.9 п.136.1 ст.136 ПКУ щодо не включення до складу доходів сум коштів інститутів спільного інвестування та фондів операцій з нерухомістю – відтепер ця пільга не розповсюджується на проценти, нараховані за їх активами. З 03 серпня 2014 року проценти, нараховані за активами ІСІ та ФОН, слід включати до доходу.

Скасовано пільгове оподаткування прибутку для готельної діяльності та підприємств, які виробляють електричну енергію виключно з відновлювальних джерел енергії (підпункти «а» і «в» пункту 17 підрозділу 4 Перехідних положень ПКУ). З 03 серпня 2014 року прибуток таких підприємств від їх основної діяльності слід оподатковувати за ставкою 18%.