Головна Економіка Першої суботи липня кооператори України святкували своє професійне свято

Першої суботи липня кооператори України святкували своє професійне свято

208
0

Рух кооператорів зародився понад 200 років тому, на сьогодні охоплює більше мільйона громадян нашої країни. Спільне господарювання та взаємодопомога широких верств населення, що мають реальну можливість реалізувати підприємницьку ініціативу та покращити свій добробут – це і є головна мета кооперативного руху. Кооперація сприяє розвитку підприємницької діяльності, створенню додаткових робочих  місць, вирішенню низки соціальних проблем жителів нашого краю. Саме від кооператорів залежить задоволення потреб населення в товарах та послугах,  якість їх надання.

Кооперативний рух в Україні має власні історичні етапи. Початковий етап української кооперації, який охоплює 1866-1917 роки, характеризується виникненням першого споживчого товариства в місті Харкові. З появою у 1869 р. у м. Гадячі ощадно-позичкового товариства бере свій початок кредитна кооперація. У 90-х роках розпочала своє існування сільськогосподарська кооперація, яка займалася збутом продукції тваринництва, птахівництва, городництва, рільництва та садівництва.

Далі кількість кооперативів зростала, засновувались кооперативні спілки. У червні 1920 року створюється центральний орган кооператорів України.

Реальні кроки для відродження кооперативного сектора економіки були здійснені  з набуттям Україною незалежності, чітко визначились пра-вові, економічні та соціальні основи діяльності кооперації. Серед перших законів України було прийнято Закон України «Про споживчу кооперацію» (квітень, 2002 р.). Згодом були прийняті Закони України, що регулюють діяльність сільськогосподарської кооперації та кредитних спілок, а в 2003 році – Закон України  «Про кооперацію». Таким чином, у державі створена законодавча база для розвитку національного-кооперативного руху та реалізації соціальних, економічних, громадсько-політичних і культурно-просвітницьких аспектів його діяльності.

Споживча кооперація Жовківського району охоплює Куликівське та Рава-Руське споживчі товариства, в яких об’єднано 883 пайовики.  Річний оборот від реалізації товарів, робіт і послуг у 2014 році становив 8 млн. 164 тис. грн., зокрема ресторанних господарств – 1 млн. 892 тис. грн.;  у першому кварталі цього року – 1 млн.  984 тис. грн. (450 тис. грн. – від ресторанних господарств).

В системі споживчої кооперації Жовківщини щоденно здійснюють торгівельне обслуговування населення 68 діючих кооперативних магазинів та 19 закладів громадського харчування.

На модернізацію і реконструкцію основних фондів, для оновлення та приведення до конкурентоспроможного стану використано коштів  у 2014 році 1 млн. 54 тис. грн., у першому кварталі 2015-го – 215 тис. грн.

Вітчизняна кооперація має на меті удосконалення системи товаропостачання торгової мережі, створення сучасних коопмаркетів та удосконалення роботи діючих, підвищення ефективності господарювання кооперативних організацій та
збільшення внеску у справу соціально-економічного розвитку нашої держави.

Підготувала Надія БАЙБУЛА.