Головна Життя Про зміни у порядку призначення субсидій

Про зміни у порядку призначення субсидій

817
0

Субсидія — це безповоротна державна допомога на погашення витрат із оплати вартості житлово-комунальних послуг.

Із 01.05.2018 року відбулися суттєві зміни у порядку призначення субсидій.

Зокрема, 27 квітня 2018 року КМУ ухвалив постанову № 329 «Про внесення змін
до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1022». Цим документом Уряд впровадив оновлений порядок надання житлових субсидій.

Також 17.10.2018 КМУ прийняв постано-ву № 841 «Про внесення змін до деяких постанов КМУ», зокрема до положення про порядок призначення житлових субсидій,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”. Основні зміни полягають у наступному:

І. З 1 травня 2018 року житлова субсидія призначається лише після подання нових заяви і декларації, якщо у складі домогосподарства є:

— особи, члени сім’ї яких не зареєстровані за адресою фактичного проживання;

— внутрішньо переміщені особи;

— особи, які є орендарями житлових приміщень (будинків);

— особи, які зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично в ньому не проживають;

— особи, які не мають доходів, або їх середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, або вони не сплатили єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому, ніж мінімальний, сумарно упродовж трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення субсидії.

ІІ. Житлова субсидія не призначається, якщо:

1) опалювана площа житлового приміщення перевищує 120 кв. метрів для квартир у багатоквартирному будинку, 200 кв. метрів для індивідуальних будинків (крім житлових приміщень дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, багатодітних сімей, сімей, у яких на початок місяця, з якого призначається субсидія, проживають троє і більше дітей, з урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи піклування, а також житлових приміщень (будинків), на які оформлено два і більше окремі особові рахунки, за умови, що особовий рахунок було розділено до 1 травня 2018 р. і опалювана площа частини житлового приміщення кожного домогосподарства, на яку призначається субсидія, не перевищує 120 кв. метрів для квартири, 200 кв. метрів для індивідуального будинку);

2) будь-хто із домогосподарства має у сво-єму володінні транспортний засіб, з дати випуску якого минуло менше п’яти років (крім мопеда). При цьому не враховуються транспортні засоби, одержані безоплатно чи придбані на пільгових умовах через підрозділи соцзахисту.

Наявність (відсутність) у власності або володінні зазначених осіб транспортних засобів зазначається у декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії. Якщо право власності або володіння на транспортний засіб набуто під час отримання житлової субсидії, громадянин, якому призначено житлову субсидію, впродовж 30 календарних днів зобов’язаний повідомити про це структурному підрозділу з питань соціального захисту населення незалежно від розміру вартості транспортного засобу;

3) у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (далі – особи, доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії), і в цьому періоді:

за інформацією ДФС, Пенсійного фонду України, у них взагалі відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії; або нарахований середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії; та/або ними або за них не сплачено єдиний внесок
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому від мінімального, сумарно впродовж трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії.

Субсидію на загальних умовах можуть отримати ті громадяни, в яких є заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску з вини роботодавця.

Обмеження, передбачені у цьому пункті, не стосується осіб, які: навчалися за денною формою навчання; зареєстровані у службі зайнятості як такі, що шукають роботу, і в цей період навчалися в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості; отримували хоча б один із таких видів доходу: пенсію; стипендію; допомогу при народженні (усиновленні) дитини;  допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю; допомогу по догляду за особами з інвалідністю I і II групи внаслідок психічного розладу; допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю; тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату; допомогу по безробіттю.

 1. Також, житлова субсидія не призначається, якщо будь-хто із домогосподарства впродовж 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії здійснив купівлю або набув право власності на земельну ділянку, квартиру (будинок), транспортний засіб, будівельні матеріали, інші товари довгострокового вжитку або оплатив (одноразово) будь-які послуги на суму, яка перевищує 50 тис. грн.
  5. Прострочена понад два місяці заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів (340,0 грн.) теж позбавляє можливість на отримання субсидії.
 2. У складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, які, за даними Єдиного реєстру боржників, мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці (крім осіб, які є алко- або наркозалежними, що підтверджується довідкою від лікаря).
 3. Житлову субсидію за рішенням комісії не може бути призначено у разі, коли особи перебували за кордоном сукупно більше 60 днів упродовж періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (крім випадку, зазначеного в абзаці четвертому пункту 7 Положення, а також якщо працездатні особи в період, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, документально підтвердили шляхом надання легалізованих в Україні документів набуття страхового стажу в інших країнах, з якими укладено договори про соціальне забезпечення, перелік яких розміщується на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики). До 60-денного періоду перебування за кордоном не включаються дні службового відрядження, лікування або навчання за кордоном, що підтверджується відповідними документами.
 4. Позитивне рішення комісії про призначення субсидії може бути прийнято лише у
  разі, коли особи, у яких відсутні доходи, середньомісячний сукупний дохід менший, ніжрозмір мінімальної заробітної плати або вони не сплатили єдиного внеску на загально-обов’язкове державне соціальне страхування: перебувають у складних життєвих обставинах, викликаних тривалою хворобою, що підтверджується висновком (довідкою) лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я; на момент призначення житлової субсидії сплачують єдиний соціальний внесок у розмірі, не менший, ніж мінімальний, упродовж двох місяців підряд перед днем звернення за призначенням субсидії; не перебували за кордоном сукупно більше 60 днів протягом періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії (крім службового відрядження, навчання або лікування за кордоном, що підтверджується відповідними документами).
 5. Житлова субсидія призначається одному із членів домогосподарства, які зареєстровані в житловому приміщенні (будинку). Житлова субсидія не може призначатися одночасно за зареєстрованим місцем проживання особи та за місцем її фактичного проживання.
 6. Під час призначення житлової субсидії враховуються також доходи членів сім’ї особи із складу домогосподарства у разі, коли їх зареєстроване (фактичне) місце проживання відмінне від адреси домогосподарства. При цьому соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування за адресою домогосподарства на таких осіб не розраховуються.

У разі коли у складі домогосподарства кількість фактично проживаючих зареєстрованих членів домогосподарства є меншою за кількість членів домогосподарства, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), за рішенням комісії соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування розраховуються на фактично проживаючих зареєстрованих за даною адресою членів домогосподарства. Рішення комісії в такому випадку приймається з урахуванням норм, зазначених в абзаці одинадцятому пункту 7 цього Положення.

ІІІ. Субсидію може бути призначено за рішенням комісії, виходячи з конкретних обставин, що склалися, крім випадку, коли опалювальна площа перевищує 120 кв.м. для квартири і для будинку — 200 кв. м.

 1. Внутрішньо переміщеним особам, які не зареєстровані в житловому будинку, але фактично проживають у ньому без укладеного договору найму (оренди) житла, субсидія може призначатися за рішенням комісії та на підставі акту обстеження матеріально-побутових умов.
 2. Субсидія призначається з місяця звернення до дати закінчення опалюваль-
  ного (неопалювального) сезону і розраховується: на неопалювальний сезон — з 1 травня до 30 вересня; на опалювальний сезон — з 1 жовтня до 30 квітня.

Для громадян, які використовують природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення, опалювальний період для надання субсидій встановлюється з 16 жовтня до 15 квітня включно.

У разі подання заяви упродовж двох місяців із початку опалювального (неопалювального) сезону житлова субсидія призначається з початку такого сезону.

Громадяни, яким призначено житлову субсидію, зобов’язані щомісяця сплачувати обов’язкову частку платежу. У разі коли вартість фактично використаної послуги менша, ніж обов’язкова частка витрат на оплату цієї послуги, громадяни сплачують її фактичну вартість.

Сума житлової субсидії, яка не використана домогосподарством внаслідок економії, зараховується управителем, об’єднанням, виконавцем комунальної послуги на наступні розрахункові періоди впродовж сезону, в якому призначено житлову субсидію, як оплата таких послуг та/або витрат на управління багатоквартирним будинком.

 1. Під час призначення житлової субсидії враховуються такі доходи: заробітна
  плата, пенсія, стипендія, соціальні виплати, допомога по безробіттю, інші страхові виплати, які призначаються фондами соціального страхування, грошові перекази отримані із закордону та інші доходи.

Доходи, які не включаються до сукупного доходу: частина допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово; частина допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово; одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»; державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування; щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, зокрема на оплату житлово-комунальних послуг; доходи від розміщення депозитів; аліменти, отримані на дітей; оплата праці членів виборчих комісій, а також осіб, які залучаються до роботи в комісії, у тому числі в день голосування, дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів; допомога громадських та благодійних організацій; допомога на поховання; одноразова допомога, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності; вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок, технічних та інших засобів реабілітації, в тому числі грошова компенсація вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації; суми, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди, заподіяної працівникові за ушкодження його здоров’я, що пов’язане з виконанням ним трудових обов’язків.

VII. Для розрахунку субсидії середньомісячний сукупний дохід осіб враховуєть-ся:

— за III—IV квартали попереднього календарного року — коли субсидія призначається з початку неопалювального сезону  тобто з 01 травня 2018 року;

— за I—II квартали поточного календарного року — у разі, коли субсидія призначається з початку опалювального сезону – з 01 жовтня 2018 року;

— за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням субсидії, — коли субсидія призначається після початку опалювального (неопалювального) сезону.

Житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається, виходячи з розміру доходу осіб за попередній календарний рік.

У разі призначення  житлової субсидії з початку опалювального сезону доходи у вигляді пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за останній місяць попереднього неопалювального сезону (вересень), а у разі призначення житлової субсидії з початку неопалювального сезону доходи у вигляді пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за останній місяць попереднього опалювальньго сезону (квітень). У разі призначення житлової субсидії не з початку опалювального (неопалювального) сезону враховується розмір нарахованої пенсії за місяць, що передує місяцю, з якого призначається житлова субсидія.

VIII. Громадянин, якому призначено субсидію, зобов’язаний упродовж 30 календарних днів проінформувати структурний підрозділ соціального захисту населення про обставини для перерахунку призначеної житлової субсидії, зокрема:

– зміну складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарства (орендар, внутрішньо переміщена особа — членів домогосподарства, які фактично проживають в житловому приміщенні (будинку), їх соціального статусу;

– зміни у складі сім’ї члена домогосподарства;

– зміну переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання;

– зміну переліку витрат на управління багатоквартирним будинком;

– зміну управителя, виконавця комунальних послуг, створення об’єднання.

У разі зміни складу зареєстрованих (фактично проживаючих) у житловому приміщенні (будинку) осіб, складу сім’ї члена домогосподарства подаються нові заява та декларація.

ІX. Також змінами встановлено нові соціальні норми споживання газу і електро-енергії, а саме: 4,5 куб. метра газу на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період (до 30.04.2018 було 5,0 куб) та 30 кВт•г на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період (до 30.04.2018 було 51).

За більш детальною інформацією звертатись в управління соціального захисту населення Жовківської РДА (м. Жовква, Львівська, 3,  3 поверх над
“Рукавичкою”), або за тел. 22-173.

Ігор ГУМЕНЮК,

начальник Управління соціального

захисту населення Жовківської РДА