Головна Освіта Плекаймо інтелектуальну еліту

Плекаймо інтелектуальну еліту

259
0

Інтелект – один із найдорожчих ресурсів. Інтелектуальний потенціал народу є важливою умовою прогресивного розвитку суспільства. Практично всі експерти, що здійснювали аналіз феномена економічного ривка країн Південно-Східної Азії та Японії, незмінно вказують на вміле й раціональне використання інтелектуальних ресурсів. Тут і зростання освітнього рівня всього населення, і зразкова постановка системи освіти в усіх її ланках, і, нарешті, підвищена увага до тієї частини молодого покоління, яку називають обдарованою». Упродовж другої половини ХХ сторіччя, а особливо на початку нинішнього, усі розвинені країни опікуються проблемою ідентифікації інтелектуально обдарованих дітей та молоді, створення для них спеціальної системи освіти, а також залучення талановитої молоді з інших країн через усілякого роду грантові й інші програми. І в Україні розуміють необхідність виховувати інтелектуальну еліту нації. З метою вирішення зазначеного питання  в 2006 році в Україні розпочато реалізацію Всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Інтелект України». Науковими консультантами проекту є провідні українські науковці — Іван Дмитрович Бех, доктор психологічних наук, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, директор Інституту проблем виховання АПН України, і Світлана Володимирівна Кириленко, кандидат педагогічних наук, начальник відділу дослідження підготовки вчителів Інституту модернізації змісту освіти МОН України. Науковий керівник проекту — Ірина Володимирівна Гавриш, доктор педагогічних наук, професор Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. За результатами, які демонструють учні проектних класів, науково-педагогічний проект «Інтелект України» рекомендовано Міністерством освіти і науки України до подальшого впровадження.  На сьогодні такі класи відкриті в багатьох областях України. Охоплено проектом учнів 1-9 класів.  У 20016 році 10 шкіл Львівщини розпочали упровадження науково педагогічного проекту «Інтелект України». У 2017 році розпочнуть навчання за цим проектом і учні одного з перших класів Жовківської школи № 1.

Сутність проекту полягає не в насиченні дитини поглибленими знаннями, а у набутті нею, перш за все, необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконтролю та самооцінки, швидких реакцій,раціональної організації навчальної праці; розвитку пізнавальних процесів — сприйняття, пам’яті, мислення, уяви й уваги; розвитку якостей особистості школяра — цілеспрямованості, працелюбності, організованості, охайності, наполегливості, волі тощо.

Програма розроблена таким чином, щоб врахувати вікові особливості учнів, не лише зберегти, а й збільшити їх інтерес до навчання. Завдяки міжпредметним зв’язкам, засобам наочності та відеоматеріалам, об’єкт вивчення стає більш зрозумілим та цікавим. Для прикладу, якщо на уроці “Читання” діти вивчали оповідання про соловейка, то на уроці “Я і Україна” вони дізнаються про класову та видову приналежність цього птаха, спосіб життя, проглядають відеофрагмент з соловейком, чують його спів.

Додатково до загальношкільних предме-тів, програма яких спеціально адаптована, введені нові: “Навчаємося разом”, на якому діти розвивають пам’ять за спеціальними методиками, вчаться працювати з інформацією, та предмет “Еврика”, на якому учні розвивають творчі, винахідницькі якості, кмітливість, працюють над рішенням скланих задач.  Без досконалого володіння іноземними мовами не можна бути успішним у сучасному світі, тому діти проектного класу вивчають англійську  мову за програмою спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов.

Проект «Інтелект України» спрямований на засвоєння духовного багатства, яке створювала українська нація.  Плекання національної свідомості й самосвідомості, прищеплення моральних ідеалів та ціннісних орієнтирів відбуваються системно, за допомогою  різних форм та засобів, інтегровано, органічно й цікаво для дітей.

Завдяки тому, що під час розробки й апробації програми проект мав медико-психолого-психіатричний супровід провідних вчених Інституту здоров’я школярів та підлітків Академії медичних наук України, вдалося побудувати програму так, щоб зберігати оптимальний баланс психофізичного стану дитини, не допускаючи, з одного боку, нервового перезбудження, а з іншого – втоми, втрати цікавості. Крім обов’язкових уроків фізичної культури, кілька разів впродовж кожного уроку учні беруть участь в музичних паузах з елементами фізичних вправ і танцювальних рухів, роблять вправи для очей, застосовують релаксуючі елементи. У проекті враховано природні здатності молодшого школяра, вразливість його психіки, допитливість у пізнанні самого себе, схильність до імітації  зразків поведінки дорослих, що зумовлює вплив програмового змісту не лише на інтелектуальний, а й на соціальний і особистісний розвиток учня. Таким чином у молодшого школяра формуються життєві навички, що сприяють соціальному, духовному та психічному здоров’ю:

Шановні батьки!   Якщо ви вважаєте, що ваша дитина допитлива й розумна, якщо ви пов’язуєте майбутнє своєї дитини з інтелектуальною сферою – ми чекаємо на вас у Жовківській школі № 1.

Директор школи І . ШЕВЧУК.

На світлині: ВІРА, НАДІЯ, ЛЮБОВ (картина школи Яна Матейка. Актова зала НУ «Львівська Політехніка»). Центральною постаттю картини є Людський Геній, осяяний розумом, усвідомленням сенсу життя і потреби творчої праці. Людський Геній, представлений як володар Землі, яку він тримає в рівновазі силою своїх рук і духу, перевтілює своїм розумом і творчістю. Його підтримують і надихають Любов і Надія – головні стимули творчої праці. Надія навіть торкається його своєю рукою; осяйна Віра сумовито тримається дещо далі, але завжди готова прилинути і втішити.

Із лівого боку картини Людського Генія підстерігають сім злих сил, що перешкоджають благочинним діянням людини. Це Пиха, Неохайність, Ледачість, Гнів, а також Жадібність, Ненажерливість і нижче, на першому плані – завжди гидка, хоч і гарно прикрашена, Заздрість, справжнє обличчя якої відбивається у люстерку.