Головна Соціальне життя Поняття «трудового» та «страхового» стажу: спільне і відмінне

Поняття «трудового» та «страхового» стажу: спільне і відмінне

530
0

Поняття «страхового стажу» введено з 1 січня 2004 року Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV (далі — Закон № 1058).

З цього часу поняття «трудовий стаж» замінюється поняттям «страховий стаж» та є одним із основних факторів, що впливають на розмір майбутньої пенсії. Трудовий стаж до 1 січня 2004 року зараховується як страховий стаж.

Відповідно до ст. 48 Кодексу законів про працю України, Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній основним документом, що підтверджує трудовий стаж, є трудова книжка. Але варто зауважити, що записи в трудовій книжці про трудову діяльність працівника, що підтверджують трудовий стаж, не завжди відповідають його страховому стажу. Відповідно до п. 20 вказаного вище Порядку у тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні відомості, що визначають право на пенсію на пільгових умовах, установлені для окремих категорій працівників, для підтвердження спеціального трудового стажу приймаються уточнюючі довідки підприємств, установ, організацій або їх правонаступників. Навчання у вищому навчальному закладі до 1 січня 2004 року зараховується до трудового стажу і автоматично стає страховим стажем. Після цієї дати період навчання до страхового стажу не зараховується, оскільки навчальний заклад не сплачує страхові внески за студента.

Під страховим стажем розуміють період, упродовж якого особа або її роботодавець сплачували страхові внески до Пенсійного фонду України.

Страховий стаж обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку — на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло раніше.

Страховий стаж обчислюється в місяцях. Неповний місяць роботи, якщо застрахована особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, або брала добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови, що сума сплачених за цей місяць страхових внесків є не меншою, ніж мінімальний страховий внесок. Розмір мінімального страхового внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної, плати і розміру єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, встановлених законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід).

Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків є меншою, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу пропорційно до мінімального страхового внеску від сплаченої суми страхового внеску, або як повний місяць роботи за умови здійснення доплати до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок. Доплата здійснюється за заявою особи, яка подається до органу Пенсійного фонду України за місцем призначення пенсії.

У випадку, якщо особа не працювала та отримувала допомогу з безробіття або отримувала матеріальну допомогу під час підвищення кваліфікації, професійної підготовки, перепідготовки тощо, то такі періоди включаються до страхового стажу. Період відпустки з догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, отримання виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії з інвалідності), включається до страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески, виходячи з розміру мінімального страхового внеску.

Поняття «трудовий» стаж застосовувалось до 01.01.2004 року та такий стверджувався, за окремими винятками, записами в трудовій книжці, поняття ж страхового стажу введено з 01.01.2004 року та обчислюється за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, виходячи з розміру сплачених страхових внесків.

Кожен найманий працівник повинен бути зацікавлений в офіційному працевлаштуванні та справній сплаті за нього, а приватними підприємцями та особами, які забезпечують себе роботою самостійно за себе, страхових внесків, адже саме від розміру сплачених страхових внесків залежить розмір майбутньої пенсії, а отже і гідне життя після втрати працездатності.

Н. ПРОКУДА, головний спеціаліст-юрисконсульт управління Пенсійного фонду України у Жовківському районі.