Головна Соціальне життя Крок назустріч людям

Крок назустріч людям

419
0

Завдання служби зайнятості — надати дієву допомогу пошуковцям роботи, аби вони якомога швидше повернулись до трудової діяльності. Одні безробітні, ознайомившись із переліком вакансій, знаходять прийнятні пропозиції й одразу працевлаштовуються. Шлях до працедавця інших пролягає через професійне навчання, перенавчання чи підвищення кваліфікації або участь в оплачуваних громадських роботах. А для декотрих пошук нового місця праці — це переоцінка власних сил та можливостей, нова сторінка в біографії, з якої починається бізнесова діяльність.

Упродовж багатьох років велика частина безробітних змінила свій статус на підприємця. Вони успішно продовжують розпочату справу і сьогодні. Відважитись започаткувати власну справу — непросто. Треба спрогнозувати ситуацію, провести фінансові розрахунки, передбачити ймовірні ризики й врахувати труднощі, які доведеться долати. Фахівці центру зайнятості проводять тематичні семінари з питань започаткування власної справи для безробітних, ознайомлюють з державними програмами, які діють для підтримки малого та середнього бізнесу, доводять про перспективи розвитку в пріоритетних галузях економіки.
Одним із дієвих засобів сприяння зайнятості безробітних є організація громадських та інших робіт тимчасового характеру. Так, зазначені роботи, перш за все, спрямовані на збереження мотивації безробітних до праці, підвищення ймовірності працевлаштування на постійні робочі місця. Керівники багатьох підприємств, на яких була організована тимчасова зайнятість, пересвідчилися, що така форма роботи вигідна їх підприємству. Служба зайнятості оперативно забезпечує підприємство потрібною кількістю працівників для виконання будь-якої тимчасової роботи.

Важливе місце приділяється розв’язанню проблеми зайнятості громадян, котрі недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці. Роботодавцям надаються можливості отримання компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Така фінансова підтримка може надаватися щомісячно впродовж року за умови працевлаштування безробітних осіб за скеруванням служби зайнятості на нове робоче місце. Такою можливістю можуть скористатись і суб’єкти малого підприємництва, які провадять діяльність у пріоритетних галузях економіки, під які підпадає більшість підприємств Жовківського району, працевлаштовуючи безробітних на нові робочі місця, незалежно від категорії, під яку він підпадає. Наразі згаданий перелік є досить широким, до пріоритетних галузей віднесено 106 видів діяльності, зокрема: сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство; переробна промисловість; гуртова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів; транспорт, складське господарство та інші.
Служба зайнятості застосовує різні форми співробітництва з працедавцями, серед яких організація та проведення за участю представника працедавця ярмарків вакансій (робочих місць), які відвідують громадяни, що шукають роботу.

Якщо підприємство, установа чи організація відчуває гостру потребу в персоналі, центр зайнятості може організувати та провести безпосередньо на території працедавця екскурсію для учнівської молоді, презентацію професій, ярмарок вакансій.
Ще одним важливим напрямом роботи центру зайнятості є право громадян віком від 45 років зі страховим стажем не менш, ніж 15 років, що не досягли пенсійного віку, на отримання ваучера для оплати навчання нової професії або підвищення своєї кваліфікації. Важливим є те, що оплата ваучера здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Варто зауважити, що центром зайнятості здійснюється широкомасштабна профорієнтаційна робота серед населення, мета якої – профілактика безробіття, сприяння підвищенню якості робочої сили, надання допомоги у виборі чи зміні професії.

О. КРУПКА, начальник відділу
взаємодії з роботодавцями.