Головна Цікаво В Україні запрацювала послуга “муніципальна няня”

В Україні запрацювала послуга “муніципальна няня”

12
0

В Україні запрацювала послуга “муніципальна няня”

Послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»

Хто має право:

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України „Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» від 30.01.2019 року №68, якою затверджено Порядок відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» надається компенсація послуги «муніципальна няня» для підтримки батьків дитини для забезпечення догляду за дитиною до трьох років.ÂÂ
Документи:ÂÂ
– заяву про надання компенсації послуги “муніципальна няня”;
– заяву про перерахування коштів для компенсації послугиÂÂ
“муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку;
– копію договору між отримувачем послуги “муніципальнаÂÂ
няня” та муніципальною нянею;
– документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня” (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка).
– ксерокопію свідоцтва про народження дитини;
– ксерокопію паспорта та ідентифікаційний код отримувачаÂÂ
компенсації послуги “муніципальна няня”.ÂÂ
Муніципальною нянею може бути будь – яка фізична особа – підприємець (КВЕД 97.00, КВЕД 88.91) / юридична особа, яка надає послугу з догляду за дітьми (КВЕД 78.20, КВЕД 85.10), крім державних і комунальних закладів дошкільної освіти, та з якою укладено договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років.
Компенсація послуги “муніципальна няня” призначається на строк здійснення догляду за дитиною до трьох років, визначений у договорі, укладеному між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею в розмірі 100 відсотків прожиткового мінімуму для дітей до шестирічного вікуÂÂ
з 01.01.2019-1626 грн; з 01.07.2019–1699 грн.; з 01.12.2019–1779 грн.
Виплата компенсації послуги “муніципальна няня” здійснюється щомісяця на підставі поданих отримувачем послуги “муніципальна няня” документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня”.