Головна Цікаво 22 березня світова спільнота відзначатиме Всесвітній день води

22 березня світова спільнота відзначатиме Всесвітній день води

221
0

Вода — це найпоширеніший водний ресурс. Поверхня нашої планети на 70 % вкрита водою. Тому часто виникає хибна думка про невичерпність і загальнодопустимість водних ресурсів. Проте це не так, адже придатної для споживання населенням прісної води зовсім небагато. Її частка у загальних запасах води становить лише 2,53 % . Та не вся вода легкодоступна — дві третини її міститься у льодовиках та сніговому покриві планети.

Ще одна проблема, яка ускладнює водокористування — це нерівномірність просторового розподілу запасів прісної води на Землі. У багатьох регіонах нашої планети, питна вода вже давно є надзвичайно дефіцитним продуктом.

Якщо сьогодні однією з основних глобальних проблем світу є енергетична безпека, то в умовах зміни клімату на передній план вийде водна безпека.

Практично на всій планеті спостерігається посилення негативного впливу на кількісний та якісний стан водних ресурсів таких чинників, як зміна клімату, землекористування, збільшення чисельності населення, зростаюче водопостачання.

Усе більшу загрозу для якості водних ресурсів становить забруднення навколишнього середовища і, зокрема, водних об’єктів. Діяльність людини за останні 50 років спричинила небувале за всю історію людства забруднення водних ресурсів. Щоденно 2 млн. т. побутових та інших стічних вод потрапляють у світові водні ресурси.

Щоб пом’якшити негативний вплив зазначених чинників на водні ресурси, потрібні новітні стратегії розвитку водного господарства та раціонального використання водних ресурсів.

Управління водними ресурсами за своєю природою є процесом адаптації до реальних умов, що базується на досвіді та науковому пізнанні.

Розуміння нової глобальної проблеми формується і в Україні. Водні ресурси України загалом складаються з річного стоку, а також запасів підземних вод. Тому, передусім, слід спрямувати зусилля на те, щоб у найближчі роки припинити скидання у річки неочищених стічних вод, здійснити перехід до економічних методів управління, природокористування, економічно стимулювати раціональне використання водних ресурсів, екологічно чисті виробництва, підприємства з переробки промислових та побутових відходів.

Керуючись чинним законодавством, необхідно терміново розпочати виділення земель водного фонду і здійснювати в їх межах відповідну водоохоронну діяльність.

Прибережні захисні смуги річок стануть надійним захистом від замулення та забруднення.

Колектив Жовківського управління водного господарства звертається до голів органів місцевого самоврядування, керівників підприємств різних форм власності з проханням бережливо відноситися до наявних водних ресурсів Жовківського району, з метою покращення екологічної ситуації в нашому районі, а також держави загалом.

Ольга БРАНЕЦЬ, інженер-гідротехнік Жовківського УВГ.