Головна Цікаво Про перерахунки пенсій членам сімей військовослужбовців із 1 січня 2015 року

Про перерахунки пенсій членам сімей військовослужбовців із 1 січня 2015 року

242
0

Внесено зміни до ст. 36 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених із військової служби та деяких інших осіб (набирають чинності з 01.01.2015 р.) згідно з якими членам сімей військовослужбовців, осіб з військовою службою, інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, що загинули (померли) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час захисту Батьківщини, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи або виконання інших обов’яз-ків військової служби (службових обов’язків), або через захворювання, пов’язані з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи участь у бойових діях у мирний час, які є непрацездатними та перебували на утриманні загиблого (померлого) годувальника (при цьому дітям та іншим особам, зазначеним в абзаці другому ст. 30 цього Закону, незалежно від того, чи перебували вони на утриманні загиблого (померлого) годувальника) — 70 % грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника на одного непрацездатного члена сім’ї. Якщо на утриманні перебували двоє і більше членів сім’ї, пенсія призначається у розмірі 90 % грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника, що розподіляється між ними рівними частками, але не менше, ніж 40 % на кожного непрацездатного члена сім’ї. У таких же розмірах, незалежно від причини смерті годувальника, обчислюються пенсії членам сімей померлих інвалідів війни та членам сімей, до складу яких входять діти, які втратили обох батьків.

Також передбачено, що особи, яким раніше призначено пен-сію в разі втрати годувальника відповідно до Закону “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених із військової служби та деяких інших осіб”, мають право на перерахунок пенсії з урахуванням положень цього Закону.

При переведенні на даний Закон пенсії будуть призначатися з дня звернення після виникнення права.

Г. ХРИСТЕЦЬКА, начальник відділу пенсійного забезпечення УПФ.