Головна Цікаво Профілактика нещасних випадків на виробництві

Профілактика нещасних випадків на виробництві

494
0

Сьогодні одним із головних завдань Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України є проведення профілактичних заходів для попередження виробничого травматизму, збереження життя та здоров'я працівників під час виконання ними трудових обов'язків. Профілактика нещасних випадків повинна бути спрямована на збереження життя і здоров'я працівників, вироблення у них навиків прогнозувати, передбачати небезпечні ситуації та приймати правильні рішення щодо виходу з них. Адже практика доводить, що найчастіше причинами травматизму стають фактори, пов'язані з людськими чинниками. Тому важливо роботодавцям дбати не лише про впровадження нового обладнання та технологій, створення нормальних умов праці, а й про навчання найманих працівників.

Так, впродовж нинішнього року проведені  семінари, наради, взято участь у  засіданнях круглих столів, конкурсах з питань охорони праці в установах та на підприє-мствах різних форм власності. Під час таких заходів їх учасники дізнаються про нові методи роботи з охорони праці. Організатори та фахівці чітко формулюють ті складні питання, які виникають під час розслідування нещасних випадків і професійних захворювань тощо.

Окрім того, роботодавці отримують допомогу в розробленні заходів, що стосуються виробничої безпеки, впровадження системи управління охорони праці. Відділення надає  консультації страхувальникам, спрямовані на запобігання нещасним випадкам на виробництві. Крім консультативної роботи, спеціалістам з охорони праці підприємств надавалася також методична допомога у вигляді інструкцій з охорони праці, положень, інформаційних бюлетнів та пам'яток. Для школярів традиційно проводився конкурс на кращий малюнок до Дня охорони праці, який викликав інтерес та виявив неабиякий творчий потенціал учнів. Ця робота проводилась у тісній співпраці з місцевими органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, роботодавцями, профспілками.

На належному рівні проводиться робота з питань охорони прці на підприємствах, де працюють за новими стандартами, де є інженер з охорони праці, де працює профспілкова організація, де функціонує система управління охороною праці, де керівник не на словах, а на ділі переймається безпекою праці своїх працівників, виділяються необхідні кошти для покращення умов праці, придбання засобів індивідуального та колективного захисту, спецодягу, атестації робочих місць.

Як засвідчує аналіз стану справ з питань охорони праці на підприємствах району, слід констатувати, що нині не всі керівники можуть самостійно організувати роботу з питань охорони праці. Немало підприємств, де функції інженера з охорони праці виконуються у порядку сумісництва, незважаючи на чисельність працюючих, що явно негативно впливає на стан та умови охорони праці працівників.

Незважаючи на проведену значну роботу, що здійснюється, як працівниками відділення виконавчої дирекції Фонду, так і керівниками трудових колективів, ризик травмування на багатьох робочих місцях залишається високим, тоді як основними причинами виробничого травматизму залишаються організаційні, технічні, санітарно-гігієнічні, економічні та психофізіологічні.

Однією з основних причин незадовільного стану охорони праці залишається «людський фактор», на який сьогодні припадає близько 75-80 відсотків усіх нещасних випадків на виробництві. Нині працівник не знає або не усвідомлює своєї відповідальності за особисту та колективну безпеку, ціну власної помилки під час виконання виробничих завдань, а питанням мотивації щодо її посилення не приділяється належної уваги.

Зазначу, що кожному громадянину нашої країни, який офіційно працевлаштований, держава гарантує відшкодування шкоди, заподіяної його здоров'ю на виробництві, а у разі загибелі – виплату грошових компенсацій членам його сім'ї. Незважаючи на складну економічну ситуацію, відділенням своєчасно проводиться робота з відшкодування шкоди потерпілим на виробництві та надання їм медико-соціальної допомоги.

Відновлення здоров'я та працездатності потерпілих на виробництві від нещасних випадків або професійних захворювань, проведення їх соціальної реабілітації також займає важливе місце в роботі відділення.
Багаторічний досвід роботи свідчить, що найбільш дієвими послугами в медичній реабілітації є: санаторно-курортне лікування інвалідів праці, забезпечення потерпілих протезно-ортопедичними виробами та іншими технічними засобами реабілітації, відновна терапія в умовах амбулаторії та стаціонару.

Працівниками відділення через засоби масової інформації роз'яснюється застрахованим особам про їх права на соціальні гарантії.
На завершення скажу, що охорона життя й здоров'я працюючих від впливу небезпечних та шкідливих виробничих чинників має важливе соціальне значення, здоров'я працюючих є національним багатством держави, оскільки має вплив на працездатність людини, а відтак на її добробут і подальший розвиток технічного прогресу. Хочу висловити побажання роботодавцям не шкодувати коштів на створення безпечних і нешкідливих умов праці для своїх працівників, оскільки це принесе подвійну користь у вигляді додатково створених матеріальних і нематеріальних благ, а застрахованим побажати, щоб вони, приймаючи будь-які рішення в процесі трудової діяльності, завжди піклу-валися про особисту безпеку і безпеку оточуючих та пам'ятали, що вдома їх чекають рідні і близькі люди живими та здоровими.

Олександр АЛІЄВ,
страховий експерт з охорони праці відділення ВД ФССНВ в Жовківському районі.