Головна Економіка Економічне та соціальне становище Жовківського району

Економічне та соціальне становище Жовківського району

198
0

за січеньчервень 2014 року

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

За даними заключного обліку посівних площ та розрахунками, у господарствах усіх категорій під урожай 2014 р. усі сільськогосподарські культури посіяно на площі 48269 га, що на 11,7 % більше відносно попереднього року. Зернові та зернобобові культури (включаючи кукурудзу) посіяно на площі 18867 га (на 11,5 % менше), цукрові буряки (фабричні) – 268 га (на 35,9 % менше), ріпак – 1796 га (у 2,2 раза менше), картопля – 8997 га (на 12,6 % більше), овочі відкритого ґрунту – 4916 га (на 8,3 % менше), кормові культури – 8849 га (на 17,7 % більше).

У господарствах населення зосереджена значна частина площ посіву сільськогосподарських культур. Під урожай поточного року їх посівна площа займала 70,4 % загальнорайонних посівів, з них найбільша частка припала під посадку картоплі – 97,9 % (у 2013 р. — 97,7 %) та овочів – 96,4 % (у 2013 р. – 95,9 %), під посів зернових та кормових культур – відповідно 69,1 % і 81,8 % (у 2013 р. — 56,5 % і 73,9 %), під цукрові буряки (фабричні) – 59 % (у 2013 р. — 32,1 %).

У сільськогосподарських підприємствах (крім малих) зберігається тенденція щодо перевищення обсягів вирощування худоби та птиці над обсягами їхньої реалізації на забій. У січні-червні 2014 р. відношення загального обсягу вирощування тварин до їх реалізації на забій становило 126,1 % (у січні-червні 2013 р. – 131,9 %).

Обсяг вирощування худоби та птиці в аграрних підприємствах (крім малих) відносно січня-червня 2013 р. зменшився на 43,3 % (на 827,2 т), у тому числі великої рогатої худоби — на 36,9 % (на 57 т), свиней — на 2,4 % (на 12,5 т), птиці — на 61,5 % (на 757,6 т).

Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі зросли на  1,1 %, свиней — на 0,2 % та становили відповідно  529 г і 450 г.

У структурі реалізації сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) худоби та птиці на забій частка птиці всіх видів становила  59,9   %  (у січні-червні  2013 р. –
75,4 %), свиней – 31,1 % (13 %), великої рогатої худоби – 8,6 %  (11,5 %), овець та кіз – 0,4% (0,1%).

Загальний обсяг виробництва м’яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій масі) у січні-червні 2014 р. відносно січня-червня 2013 р. зменшився на 40,7 % і становив 858,9 т.

Виробництво молока порівняно з січнем-червнем 2013 р. зменшилось на 23,3 % і становило 600,1 т. Середній надій молока від однієї корови (у розрахунку на середнє поголів’я корів) зменшився на 14,7 % і становив 1316 кг.

У січні-червні 2014 р. виробництва яєць не було.

Станом на 1 липня 2014 р. у сільськогосподарських підприємствах району (крім малих) налічувалось 1710 голів великої рогатої худоби, що на 23,6 % менше відносно 1 липня 2013 р., у тому числі 735 голів корів, що на 29,7% менше, свиней 7559 голів, що на 6,1 % менше, овець та кіз – 102 голови, що на 78,3 % менше.

Станом на 1 липня 2014 р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) було в наявності 8,7 тис.ц кормових одиниць кормів усіх видів, що на 16,5 % менше відносно 1 липня 2013 р., у тому числі концентрованих – 1,4 тис. ц кормових одиниць (на 56 % більше). У розрахунку на одну умовну голову великої худоби припало по 1,3 ц кормових одиниць кормів усіх видів проти 1,2 ц на 1 липня 2013 р.

У сільськогосподарських підприємствах (крім малих) за січень-червень 2014 р. відносно січня-червня 2013 р. зменшилося загальне надходження приплоду телят на 24,5 %, а приплоду поросят збільшилося на 40,9 %.

Загальний обсяг реалізації сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) власно виробленої продукції у січні-червні 2014 р. порівняно з січнем-червнем 2013 р. збільшився на 16,1 %, у тому числі продукції рослинництва – у 2 рази більше, продукції тваринництва – на 6,8 % менше. Частка продукції рослинництва у загальній вартості реалізованої продукції становила 37,6 %, тваринництва — 62,4 % (у січні-червні 2013 р. – відповідно 22,3 % та 77,7 %).

Відносно січня-червня 2013 р. аграрні підприємства району зменшили обсяг реалізації картоплі  на 49,2 % (обсяг продажу за всіма напрямками становив 120 т), молока та молочних продуктів – на 15,7 % (482 т), овочів – на 13,3 % (281 т). Збільшили обсяги реалізації зернових культур у 2 рази  (2470 т),  худоби та птиці (у живій вазі) – на 7,3 % (1565 т).

У районі відносно січня-червня 2013 р. спостерігається зростання середніх цін від продажу за всіма напрямками на картоплю, овочі, зернові культури, молоко та молочні продукти, худобу та птицю. У січні-червні 2014 р. у середньому одна тонна картоплі коштувала 3065 грн. відносно 895 грн. у січні-червні торік (у 3,4 раза більше), овочів – 1816 грн. відносно 1042 грн. (у 1,7 раза), зернових культур – 1872 грн. відносно 1699 грн. (на 10,2 %), молока та молочних продуктів – 2729 грн. відносно 2494 грн. (на 9,4 %), худоби та птиці – 12692 грн. відносно 12391 грн. (на 2,4 %).

За січень-червень 2014 р. переробними підприємствами закуплено від усіх категорій сільськогосподарських товаровиробників 772 т живої ваги худоби та птиці (у 2,7 раза більше, порівняно з відповідним періодом торік).

Частка господарств населення у загальному обсязі закупівель худоби та птиці зменшилася з 11 % у січні-червні 2013 р. до 1,7 % у січні-червні 2014 р., Крім того, переробними підприємствами у січні-червні 2014 р. перероблено 605 т власної худоби та птиці (у живій вазі), тоді як у відповідному періоді 2013 р. —  845 т.

Станом на 1 липня 2014 р. на підприємствах, що здійснюють зберігання та переробку зернових культур, та в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) було в наявності 2242 т зерна (на 1,6 раза більше відносно 1 липня 2013 р.), у тому числі 899 т пшениці (на 7,1 % менше). Безпосередньо в аграрних підприємствах було в наявності 2042 т зерна (на 41,9 % більше), у тому числі 899 т пшениці (на 7,1 % менше). Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 200 т зерна.