Головна Економіка Інформація про виконання бюджету Жовківського району за 2017 рік

Інформація про виконання бюджету Жовківського району за 2017 рік

278
0

Доходи
До місцевих бюджетів Жовківського району у 2017 р. надійшло 972986,8 тис. грн., що становить 103,6 відсотка до річного плану з врахуванням змін.
Із них до загального фонду надходження склали 935631,6 тис. грн., що становить до плану з врахуванням змін 103 відсотки. Надходження по загальному фонду від податків і зборів у 2017 р. склало 244027,3 тис. грн., або 117 відсотків до плану з внесенням змін на 2017 р. Порівняно з аналогічним періодом 2016 року, надходження збільшились на 73467,1 тис. грн. або на 43,1 відсотка.

До районного бюджету надходження до загального фонду за 2017 р. склали 115675,6 тис. грн., що становить 113,4 відсотка до плану з внесеними змінами на січень-грудень.

У 2017 р. до районного бюджету надійшло з державного бюджету освітньої субвенції — 164455,8 тис. грн., медичної субвенції — 81184,6 тис. грн., базової дотації — 41137,6 тис. грн., додаткової дотації — 47770,1 тис. грн., субвенції на видатки соціального захисту населення — 343835,9 тис. грн. та ін.

Перевиконання районного бюджету отримано за рахунок перевиконання плану по ПДФО, ріст ПДФО проти 2016 р. склав 65,6 відсотка. План із внесеними змінами за 2017 р. виконали всі місцеві ради району.

Упродовж 2017 року основними джерелами доходів органів місцевого самоврядування були податок на доходи фізичних осіб (питома вага даного податку в загальній сумі доходів склала 47,0 відсотка), акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (питома вага даного податку в загальній сумі доходів склала 24,0 відсотка), плата за землю, єдиний податок.

Податку на доходи фізичних осіб надійшло за звітний період 114909,2 тис. грн., що становить 113,0 відсотка плану з внесеними змінами. Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло за січень-грудень в сумі 58035,7 тис. грн., що становить 122,9 відсотка до плану з внесеними змінами на 2017 р. План із внесеними змінами за звіт-ний період із даного податку виконали 32 місцеві ради.

Податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, надійшло 2593,6 тис. грн., що становить 113,7 відсотка плану з внесеними змінами за звітний період.

Плати за землю за звітний період надійшло 24781,5 тис. грн., що становить 120,5 відсотка до плану з внесеними змінами на рік.
Єдиного податку за звітний період надійшло в сумі 37001,0 тис. грн., що становить 119,8 відсотка до плану з внесеними змінами на рік.
До спеціального фонду бюджету району надійшло 27788,0 тис. грн., що становить 138,4 відсотка плану з внесеними змінами на рік.
До спеціального фонду районного бюджету за звітний період надійшло 12752,1 тис. грн., що становить 128,9 відсотка до плану з внесеними змінами на рік.

Видатки та заборгованість
Видаткову частину бюджету Жовківського району за 2017 рік виконано в сумі 958986,5 тис. грн., що на 258973,1 тис. грн. більше від проведених видатків у 2016 р. Зокрема, по загальному фонду — 860954,9 тис. грн. або на 96,8 відсотка до плану з внесенням змін на 2017 рік, по спеціальному фонду — 98031,6 тис. грн. Із них на заробітну плату з нарахуваннями — 323355,9 тис. грн., що склало 35,7 відсотка у загальному об’ємі видатків за 2017 рік. На енергоносії з бюджету Жовківського району за 2017 рік використано 27636,4 тис. грн., продукти харчування — 12157,9 тис. грн., на капітальні видатки — 83936,9 тис. грн.

На утримання органів місцевого самоврядування району використано 42840,0 тис. грн., або виконання склало 96,8 відсотка до плану з внесенням змін на рік, або на 15207,6 тис. грн. більше проти 2016 р. Зокрема, на заробітну плату з нарахуваннями виконання склало 38006,8 тис.грн., на оплату енергоносіїв та комунальних послуг використано 1434,2 тис. грн.

На соціальний захист та соціальне забезпечення видатки за 2017 р. склали 353774,2 тис. грн., що на 78222.5 тис. грн. більше проти видатків 2016 р. Із них на допомоги сім’ям з дітьми використано 177371,0 тис. грн.

На утримання установ освіти району видатки у 2017 році склали 286016,5 тис.грн., що становить 95,5 відсотка до річного уточненого плану. Порівняно з 2016 р., видатки на утримання установ освіти збільшені на 92394,8 тис. грн., з них: на оплату праці з нарахуваннями використано 244679,1 тис. грн., видатки на харчування за рік склали 7282,9 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв видатки склали 21382,9 тис. грн. Із районного бюджету на фінансування установ освіти за звітний період видатки склали 286016,5 тис. грн.

На утримання установ охорони здоров’я району використано за 2017 р. 96440,4 тис. грн. , що на 28995,1 тис. грн більше, ніж у 2016 р.
Видатки, пов’язані з фінансуванням установ культури, впродовж 2017 р. склали 36500,7 тис. грн., що на 8188,4 тис. грн більше, ніж у 2016 р. На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам культури району використано 31776,0 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 1743,2 тис. грн. Із районного бюджету видатки на культуру склали 36221,6 тис. грн.

На житлово-комунальне господарство використано за 2017 р. 19918,2 тис. грн., що на 7175,0 тис. грн. більше, порівняно з 2016 р., з них на капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади по загальному фонду касових видатків не було; на благоустрій міст, селищ та сіл використано 17481,5 тис. грн. Видатки на водопровідно-каналізаційне господарство за 2017 р. склали 1136,9 тис. грн., на відшкодування різниці між розміром тарифу на житлово-комунальні послуги — 1212,9 тис. грн.

Із бюджету району проводилися видатки на програми щодо сільського господарства, дорожнього господарства, з ліквідації надзвичайних ситуацій та ін.

Станом на 01.01.2018 року по зведеному бюджету Жовківського району кредиторська заборгованість за спожиті енергоносії та комунальні послуги, спожиті бюджетними установами, які фінансуються з бюджету Жовківсьокого району, відсутня.

Однак на 1 січня 2018 року кредиторська заборгованість з видатків, пов’язаних із соціальним захистом населення, які фінансуються з державного бюджету, склала 43,2 млн. грн., з них: по субсидіях за газопостачання — 39,5 млн. грн, теплопостачання – 1,1 млн. грн. та ін.

Галина ВУС,
начальник фінансового
управління Жовківської РДА.