Головна Економіка Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів...

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України

255
0

З 1 січня 2015 року набув чинності Закон України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 № 76-VIII. Зазначеним Законом внесено зміни в окремі закони, які регулюють питання пенсійного забезпечення, зокрема:

1. Пенсії (щомісячне довічне грошове утримання) відповідно до законів України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про судоустрій і статус суддів» за заявами про їх призначення або перерахунок, що надійшли починаючи з 1 січня 2015 року, обчислюються у розмірі 60 % заробітної плати (грошового утримання).

Пенсія відповідно до Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» обчислюється у наступних розмірах:

— за віком — 60 % заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника;

— по інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання інвалідам І групи — 60 % заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника, інвалідам II групи — 50 %, інвалідам III групи — 40 %;

— пенсія в разі втрати годувальника — 60 відсотків пенсії наукового (науково-педагогічного) працівника — на трьох і більше непрацездатних членів сім’ї; 50 відсотків — на двох непрацездатних членів сім’ї; 40 відсотків — на одного непрацездатного члена сім’ї.

2. З 1 січня 2015 року не призначаються дострокові пенсії, за півтора року до досягнення пенсійного віку, відповідно до:

— статті 21 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» (працівникам, трудовий договір із якими розірвано у зв’язку з виявленою невідповідністю займаній посаді за станом здоров’я);

— статті 49 Закону України «Про зайнятість населення» (працівникам, трудовий договір із якими розірвано з ініціативи роботодавця у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників).

3. У Законі України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» вилучено статтю 39, що передбачала доплату непрацюючим пенсіонерам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення. Отже, за заявами, поданими після 1 січня 2015 року, така доплата до пенсії не встановлюється.

Водночас, пунктом 7 Прикінцевих положень Закону № 76-VІІІ передбачено, що у разі, якщо внаслідок перерахунку пенсії відповідно до цього Закону, її розмір зменшується, пенсія виплачується у раніше встановленому розмірі. Тому, встановлена до 1 січня 2015 року доплата непрацюючим пенсіонерам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, продовжує виплачуватися і після 1 січня 2015 року до виникнення підстав, що спричиняють припинення її виплати — втрата статусу непрацюючого пенсіонера, виїзд за межі території радіоактивного забруднення, збільшення розміру пенсії.

Тексти статей 50, 51, 52, 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» викладено в новій редакції, згідно з якою умови, порядок призначення та мінімальні розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також розміри щомісячної додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, щомісячної компенсації у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи визначаються актами Кабінету Міністрів України з відповідних питань.

4. У статтю 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни» внесено зміну, згідно з якою дітям війни (крім тих, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту») підвищення до пенсії виплачується в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

З 1 січня набули чинності зміни до Податкового кодексу України, внесені Законом від 28.12.2014 № 71-VIIІ, що передбачають зниження порогу для оподаткування пенсій або щомісячного довічного грошового утримання з 10 тис. грн. до трьох мінімальних заробітних плат, у 2015 році це — 3654 грн. на місяць. При цьому, оподаткуванню підлягає виключно сума перевищення, а не сума всієї пенсії.

Ставка податку становить 15 % бази оподаткування, що не досягає десяти мінімальних заробітних плат на 01 січня звітного року (у 2015 році 1 218,00 грн. х 10 = 12 180,00 грн.). Для суми, що перевищує 10 мінімальних зарплат, застосовується ставка 20 %.

Наприклад: для пенсії, яка складає на місяць 5 000,00 грн., базою оподаткування є 1346,00 грн. (5000,00 — 3 654,00), до якої застосовується ставка 15 %. Розмір податку — 201,90 грн., до виплати пенсіонеру — 4798,10 грн.

Для пенсії, яка складає 18 000,00 грн. на місяць, базою оподаткування є 14346,00 грн. (18000,00 — 3 654,00). Податок для суми 12180,00 грн. розраховується в розмірі 15 % (1827,00 грн.), для суми 2166,00 грн. — 20 % (433,20 грн.). Розмір податку — 2 260,20 грн., пенсія до виплати — 15739,80 грн.

Оскільки нарахування пенсійних виплат за січень 2015 року проведено до прийняття законодавчих змін щодо їх оподаткування, утримання податку за січень і лютий поточного року буде проведено з пенсії за лютий.

Галина СКОРОПАД, заступник начальника управління Пенсійного фонду України в Жовківському районі.