Головна Економіка Про сплату ЄСВ членами фермерських, особистих селянських господарств

Про сплату ЄСВ членами фермерських, особистих селянських господарств

266
0

Відповідно до частини першої ст. 10 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VІ, члени фермерських або особистих селянських господарств мають право на добровільну сплату ЄСВ, так як їх не віднесено до переліку платників єди­ного внеску  згідно ст.4 Закону про ЄСВ.

Члени фермерських або особистих селянських господарств самостійно визначають для себе суму, на яку нараховуватиметься єдиний внесок (базу нарахування єдиного внеску), однак така сума не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску і більшою, ніж максимальна величина бази нарахування єдиного внеску.

З 01.05.2014 р. зазначені особи сплачують єдиний вне­сок залежно від обраного виду загальнообов’язкового державного соціального страхування у таких розмірах:

на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування — 34,3% від самостійно визначеної суми;

на загальнообов’язкове держав­не соціальне страхування на випадок безробіття — 0,5% від самостійно визначеної суми;

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, — 1,7% від самостійно визначеної суми;

на загальнообов’язкове держав­не соціальне страхування від нещасного випадку на виробни­цтві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, — 1,61% від самостійно визначеної суми.

Якщо члени фермерських та особистих селянських господарств бажають взяти участь у всіх чоти­рьох видах загальнообов’язкового державного соціального страхування, то ставка єдиного внеску становитиме 38,11% від бази нарахуван­ня (34,3% + 0,5% + 1,7% + 1,61%).

Єдиний внесок зазначені особи сплачують щомісяця в установле­ному в договорі про добровільну участь розмірі до 20 числа місяця, наступного за місяцем, за який він сплачується. У разі дострокового розірвання договору сплачені суми єдиного внеску поверненню не підлягають.

Відповідно до п. 3.5 Поряд­ку № 454 члени фермерського господарства, особистого селянського господарства формують та подають самі за себе звіт протягом 30 календарних днів після закінчення строків дії договору. Звітним періодом є тривалість дії договору. Звіт подається за формою згідно з додатком 6 до цього порядку.

Особи, які працюють у фермерському господарстві за трудовим договором (контрактом), підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню. Отже, фермерське госпо­дарство є платником та страхувальником (роботодавцем) для осіб, які працюють у ньому на зазначених умовах.

Єдиний внесок за найманих пра­цівників сплачується роботодавця­ми на умовах і в порядку, визначе­них Законом про ЄСВ.

Добровільна сплата єдиного внеску забезпечить членам фер­мерських або особистих селянських господарств (за­лежно від обраного виду страхуван­ня) право на пенсійне страхування, загальнообов’язкове державне со­ціальне страхування на випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витра­тами, зумовленими похованням, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.