Головна Економіка Країнами ЄС будуть надані автономні тарифні преференцiї товарам, які походять з України

Країнами ЄС будуть надані автономні тарифні преференцiї товарам, які походять з України

179
0

Європейський Союз в односторонньому порядку запровадить автономнi тарифнi преференцiї до товарiв, походженням з України.

Автономнi тарифнi преференцiї набудуть чинностi пiсля публiкацiї вiдповiдного рiшення Європейської Комiсiї в Офiцiйному журналi ЄС (орiєнтовно – остання декада квiтня 2014 року) та будуть дiяти до листопада 2014 року.

До товарiв українського походження будуть застосовуватися автономнi тарифнi преференцiї за умови подання митним адмiнiстрацiям країн ЄС сертифiкатiв походження товарiв з України за формою „EUR.1”.

Зокрема, в рамках автономних тарифних преференцiй зберiгається порядок видачi торгово-промисловими палатами України сертифiкатiв походження товарiв з України за формою „EUR.1” в межах повноважень, визначених Законом України 02.12.1997 N 671/97-ВР „Про торгово-промисловi палати в Українi” та постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.02.2003 N 255 „Про визначення Торгово-промислової палати уповноваженим органом з видачi сертифiкатiв про походження товару”.

Митницi Мiндоходiв будуть здiйснювати верифiкацiю цих сертифiкатiв за запитами митних адмiнiстрацiй ЄС у порядку, встановленому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.2002 N 1861 „Про затвердження Порядку верифiкацiї сертифiкатiв про походження товарiв з України”.

Для визначення походження товарiв з України будуть застосовуватися правила походження товарiв вiдповiдно до Регламенту ЄК N 2454/93, яким введено в дiю iмплементацiйнi положення Митного кодексу ЄС (Роздiл IV, Глава 2, пiдроздiл 2; статтi 97- 123; Додаток 15 (Перелiк правил); Додаток 21).

На перiод дiї автономних тарифних преференцiй залишаються преференцiї, якi застосовуються до товарiв походженням з України в рамках Генеральної системи преференцiй на пiдставi сертифiкатiв походження за формою „А”, якi видаються торгово-промисловими палатами України.

Про це йдеться в листі Міністерства доходів і зборів України від вiд 16.04.2014 N 8950/7/99-99-24-02-08-17 „Щодо надання країнами ЄС автономних тарифних преференцiй товарам, походженням з України”.