Головна Листи Обслуговування громадян в Жовківському відділі ПФУ здійснюється за принципом “Єдиного вікна”

Обслуговування громадян в Жовківському відділі ПФУ здійснюється за принципом “Єдиного вікна”

146
0

Реалізація і захист прав людини, зокрема учасників антитерористичної операції, членів їхніх сімей, внутрішньо переміщених осіб та постраждалих внаслідок зазначеної операції, з питань, що стосуються діяльності Пенсійного фонду України

Статтею 46 Конституції України передбачено, що Україна як соціальна держава, зміст і спрямованість діяльності якої визначають права і свободи людини та їх гарантії, проголосила право громадян на належні, безпечні і здорові умови праці, соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин та пенсійне забезпечення громадян. 

Пенсійний фонд України виконує одну з найважливіших соціальних функцій у державі — здійснює пенсійне забезпечення громадян, тому одним із основних пріоритетів Фонду є реалізація конституційного права громадян на звернення, підвищення якості обслуговування та захисту прав людини.

Обслуговування громадян в Жовківському відділі обслуговування громадян (сервісний центр) здійснюється за принципом “Єдиного вікна”, який забезпечує спрощення процедур отримання послуг, підвищення якості та комфортності їх надання, забезпечує відкритість та зрозумілість дій при їх отриманні. В місці прийому громадян розташовані інформаційні стенди, на яких розміщено зразки документів, які громадяни можуть подавати до органів Фонду, витяги із законодавчих та нормативно-правових актів, які стосуються діяльності органів Фонду, інформація про керівництво Пенсійного фонду України, Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області, графік прийому громадян посадовими особами Головного управління, для громадян з обмеженими можливостями встановлено пандус, кнопку виклику спеціаліста, таблички зі шрифтом Брайля. Запроваджена система реєстрації на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України, яка надає громадянам можливість зручно і оперативно взаємодіяти з Фондом.

Кожний громадянин, який звертається до Жовківського відділу обслуговування громадян (сервісний центр)  має право:

– подавати заяви, скарги, пропозиції з питань, що стосуються пенсійного забезпечення;

– звертатися на особистий прийом до керівників та спеціалістів;

– знайомитися в приміщенні сервісного центру з матеріалами своєї пенсійної справи, отримувати від працівників  іншу інформацію про своє пенсійне забезпечення, яка відома спеціалістам;

– при зверненні за призначенням пенсії громадяни мають право подавати заяви про призначення пенсії з необхідними документами особисто та через представника, який діє на підставі доручення;

– отримувати розписку з переліком прийнятих документів;

– отримати письмове повідомлення про призначення пенсії або про відмову в її призначенні з обґрунтуванням причин відмови;

– отримувати пенсійне посвідчення встановленого зразка;

– обрати організацію, яка буде здійснювати виплату пенсії ( банківську установу, пошту);

– отримувати пенсію не пізніше 25-го числа місяця, за який виплачується пенсія;

– на виплату пенсії за 6 місяців вперед у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон.

У зв’язку з нестабільною ситуацією на сході України особлива увага приділяється реалізації та захисту прав учасників антитерористичної операції, членів їхніх сімей та внутрішньо переміщених осіб та постраждалих внаслідок зазначеної операції.

Конституція України визначає основні положення для реалізації і захисту прав людини, які є першочерговими та незмінними. Захист прав людини, у тому числі учасників АТО, гарантується статтями 6, 8, 13, 19, 55, 56 Конституції України.

Пенсійне забезпечення осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілістність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, здійснюється відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» та Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Вказані особи мають право на пільги, передбачені для учасників бойових дій. Перелік пільг вказаний у ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

При роботі з внутрішньо переміщеними особами спеціалісти органів Пенсійного фонду керуються насамперед Законами України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”, “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, а також постановами Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб” та від 05.11.2014 № 637 “Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам”.

Згідно зі ст. 1 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб’’, внутрішньо переміщеними особами є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання в результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру. Даним Законом визначені й основні права та обов’язки внутрішньо переміщених осіб.

Пенсійний фонд України забезпечує реалізацію задекларованих у Конституції гарантій соціальної підтримки непрацюючих громадян. Громадяни, які незадоволені рішенням органу Пенсійного фонду України, мають право оскаржити таке рішення до органу Пенсійного фонду України вищого рівня; звертатись до суду зі скаргами на дії або бездіяльність органів Пенсійного фонду України, їх посадових та службових осіб; оскаржувати в апеляційному порядку рішення судів нижчого рівня; вимагати своєчасного та повного виконання рішень судів, які набрали законної сили.

На сьогоднішній день існує законодавча база для практичної реалізації громадянами наданого Конституцією України права на звернення. Це, насамперед, Закон України «Про звернення громадян».

Важливими джерелами інформації, яка найбільш широко висвітлює пріоритети державної пенсійної політики та стану її реалізації, є офіційні періодичні
видання Пенсійного фонду України «Пенсійний кур’єр» та «Вісник Пенсійного фонду України», на сторінках яких читач може знайти багато інформації щодо питань пенсійного забезпечення громадян, реалізації прав та виконання обов’язків роботодавців та застрахованих осіб, а також може отримати відповіді фахівців на різні проблемні питання.

Отже, кожна людина від свого народження володіє певними правами і свободами, які вона може реалізувати у своєму житті з віком. Безперечно кожний має знати свої права і свободи, вміти користуватися ними, задовольняючи при цьому свої потреби, духовно і матеріально збагачуючись та розвиваючись, і одночасно своєю правомірною поведінкою сприяти консолідації та розвитку в різних сферах своєї держави. Держава, своєю чергою, забезпечує наявність, гарантію і захист у разі порушення основних прав і свобод, притаманних людині і громадянину. Така взаємодія та взаємовплив сприяє розвитку як самої людини, так і держави.

 Галина СКОРОПАД,

начальник Жовківського відділу обслуговування громадян (сервісний центр)