Головна Право Порядок розгляду звернень громадян органами прокуратури з урахуванням законодавчих змін

Порядок розгляду звернень громадян органами прокуратури з урахуванням законодавчих змін

186
0

Незважаючи на вжиті місцевою прокуратурою організаційно-практичні заходи, тісну співпрацю з громадськістю, взаємодію із засобами масової інформації, проведення системної роз’яснювальної роботи серед населення щодо наявних повноважень органів прокуратури в умовах конституційних змін, у Червоноградську місцеву прокуратуру продовжують надходити численні звернення громадян, вирішення яких не належить до повноважень органів прокуратури.

Зокрема, за результатами аналізу Червоноградською місцевою прокуратурою стану надходження звернень громадян за 3 місяці 2018 року, встановлено, що таких надійшло на 17,6 % більше, ніж за аналогічний період минулого року (68 проти 56 в 2017 році). Водночас, значна частина таких звернень надходить із питань, які не належать до повноважень прокуратури згідно з чинним законодавством України. Наведене свідчить про недостатню поінформованість мешканців Жовківського районів щодо функцій та повноважень органів прокуратури в умовах сьогодення.

У зв’язку з вищезазначеним, з метою підвищення правової культури населення та рівня знань щодо наявних законодавчих змін у повноваженнях прокуратури, Червоноградська місцева прокуратура черговий раз звертає увагу громадян та роз’яснює наступне. Так, відповідно до ст. 19 Конституції України, органи державної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень і у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Відповідно до ч.1 ст. 131-1 Конституції України на прокуратуру України покладається підтримання публічного обвинувачення в суді; організація і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку, представництво інтересів держави в суді у виключних випадках, визначених законом.

25.10.2014 в офіційному друкованому виданні — газеті «Голос України» — оприлюднено Закон України «Про прокуратуру» від 14.10.2014, згідно з яким органи прокуратури України позбавлені повноважень у частині проведення перевірок у порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів. У той же час, згідно з ч.1 ст. 16 Закону України «Про звернення громадян», скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об’єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням — безпосередньо до суду.

Із урахуванням наведеного, слід пам’ятати, що на сьогоднішній день органи прокуратури не наділені повноваженнями щодо проведення загальнонаглядових перевірок (функція так званого «загального нагляду» відсутня), а також на здійснення представництва інтересів громадян у суді.

Також варто знати про наявність створених на виконання Закону України «Про безоплатну правову допомогу» центрів із надання правової допомоги, куди соціально незахищені громадяни вправі звернутись для отримання консультацій чи правової допомоги щодо захисту чи поновлення їхніх прав, у тому числі з питань, які не належать до компетенції органів прокуратури.
Нагадуємо, що центр із надання безоплатної вторинної правової допомоги функціонує за адресами: Жовківське бюро правової допомоги — м. Жовква, пл. Вічева, 4; Рава-Руське бюро правової допомоги – м. Рава-Руська, вул. Я. Мудрого, 8.

Володимир ГРИНЬКІВ,
перший заступник керівника
Червоноградської місцевої прокуратури.