Головна Право Розгляд звернень прокуратурою району

Розгляд звернень прокуратурою району

136
0

Прокуратурою району, з метою удосконалення роботи із  забезпечення своєчасного, об’єктивного і всебічного розгляду звернень громадян, посадових осіб підприємств, установ та організацій усіх форм власності, проаналізовано стан розгляду звернень у прокуратурі району впродовж 2014 року.

Уродовж 2014 року кількість звернень, які надійшли до прокуратури Жовківського району, у порівнянні з попереднім роком, залишилась майже незмінною — 544 звернення. На особистому прийомі працівникам прокуратури Жовківського району заявниками подано 126 звернень, з яких 43 — особисто прокурору Жовківського району. Кількість вирішених упродовж 2014 року прокуратурою району звернень, в порівнянні з попереднім роком, зросла майже на 10 % із 270 в 2013 р. до 325 в 2014 році.

Більш ніж вдвічі, в порівнянні із 2013 роком, зросла кількість задоволених прокуратурою звернень. Загалом, за втручанням прокуратури Жовківського району поновлено права 12 заявників, які порушені посадовцями органів місцевого самоврядування при розгляді звернень та запитів. До дисциплінарної відповідальності притягнуто 8 посадових осіб.

Серед розглянутих прокуратурою Жовківського району впродовж 2014 року звернень стабільно найбільшу частку займають звернення з пи-тань досудового розслідування — 43,38 %. Така їх кількість зумовлена недостатньою реалізацію учасників кримінального процесу своїх прав на оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування в судовому порядку, згідно з положеннями ст.ст. 303-309 КПК України. Таке оскарження відбувається до слідчого судді місцевого суду, згідно з правилами судового розгляду.

Також значна кількість звернень, що надійшла в прокуратуру, стосується питань нагляду і застосування законів. З цього приводу, вважаю за необхідне, роз’яснити, що у відповідності до положень п. 1 розділу XIII Закону України «Про прокуратуру» у редакції від 14.10.2014, прокуратура виконує функцію нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами виключно у формі представництва інтересів громадянина або держави в суді.

Саме тому значна частина звернень — 38,05 % із звернень, які надходили в прокуратуру Жовківського району впродовж 2014 року, скерована за належністю у відповідні органи державного контролю.

Дана обставина свідчить про те, що більшість громадян при направленні первинних звернень у прокуратуру області недостатньо ознайомлені із вимогами Закону України «Про звернення громадян», а тому є необхідність доведення до громадськості, у тому числі через засоби масової інформації, вимог чинного законодавства, проведення роботи із населенням щодо роз’яснення порядку звернення в органи прокуратури, а також про підвідомчість вирішення звернень органами прокуратури.

У першу чергу, слід звернути увагу на те, що питання розгляду заяв і скарг прокурором, окрім Закону України «Про звернення громадян», визначено ст. 12 Закону України «Про прокуратуру», положеннями якої передбачено, що прокурор розглядає заяви і скарги про порушення прав громадян та юридичних осіб, крім скарг, розгляд яких віднесено до компетенції суду.

Разом з тим, нерідко в прокуратуру надходять звернення, у яких порушується питання, вирішити яке по суті, окрім суду, не в змозі ніякий більше орган державної влади. Для прикладу, при прийнятті органом місцевого самоврядування рішення про дострокове припинення повноважень посадових осіб ради, фактично у кожному випадку особа, стосовно якої прийнято таке рішення, звертається в прокуратуру району з метою поновлення на роботу. Однак, слід знати, що сесія ради, прийнявши рішення про дострокове припинення повноважень посадової особи ради, тим самим розриває з нею трудові відносини, а у зв’язку з цим, відповідно до вимог ст. 232 КЗпП України, вказаний трудовий спір щодо поновлення на роботі підлягає розгляду лише в судовому порядку. Такий же порядок передбачений законом і стосовно вирішення інших трудових спорів, перелік яких передбачено ст. 232 КЗпП України.

Тому, розгляд звернення особи, яка звернулась у прокуратуру з такого питання, полягатиме у наданні роз’яснення вимог чинного законодавства вирішення спору.

Чинним законодавством також визначається порядок розгляду різного роду скарг, який, на жаль, не завжди відомий громадянам. Як приклад, відповідно до положень ст. 288 КУпАП передбачено порядок оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення вищестоящому органу (посадовій особі) або до суду. При цьому, законодавець надає строк лише у 10 днів на вчинення таких дій. Це, безумовно, вимагає вчасного подання скарги, оскільки ст. 289 КУпАП передбачає право, а не обов’язок, поновлення строку оскарження безпосередньо органом або посадовою особою, що правомочні розглядати скаргу.

Часто до прокуратури надходять заяви громадян, у яких наводяться факти вчинення загальнокримінальних злочинів чи адміністративно караних правопорушень, таких як крадіжки приватного майна, вчинення хуліганських дій тощо. Такого роду заяви, з огляду на вимоги чинного законодавства, підлягають розгляду органами внутрішніх справ, а тому прокуратурою скеровуються для розгляду по суті за належністю.

Іноді, від своєчасності та належності звернення залежить оперативне та позитивне вирішення питання, відновлення порушеного права, а направлення звернень в органи, що не вправі їх вирішувати, цьому не сприяє, оскільки вимагає часу надання роз’яснення, скерування для розгляду за належністю.

Підводячи підсумок, зауважу, що не дивлячись на те, чи підлягає звернення розгляду в органах прокуратури, прокуратура забезпечить прийняття звернень із усіх питань, надасть по кожному відповідне роз’яснення чи належне скерування.

Олег ТЕЛЕФАНКО, прокурор Жовківського району, радник юстиції.