Головна Соціальне життя Пенсії у зв’язку з інвалідністю

Пенсії у зв’язку з інвалідністю

456
0

Ніхто не знає, як складеться його життя, часто буває так,  що багато людей втрачають можливість повноцінно працювати у зв’язку з інвалідністю.

Згідно з Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон) визначено порядок та умови обчислення пенсії у зв’язку з інвалідностю внаслідок загального захворювання, у тому числі каліцтва, непов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства.

Залежно від ступеня втрати працездатності, є три групи інвалідності. Причина, група, час настання інвалідності, термін, на який встановлюється інвалідність, визначаються органом медико-соціальної експертизи.

Для того, щоб пенсія для інвалідів була призначена з дня встановлення інвалідності, заяву на призначення пенсії слід подати до територіального управління Пенсійного фонду не пізніше трьох місяців із дня встановлення інвалідності.

Обов’язкова умова призначення таких пенсій за нормами Закону – наявність страхового стажу від 1 до 15 років, залежно від віку інваліда та групи інвалідності.

Відповідно до ст. 32 Закону, особи, визнані інвалідами мають право на пенсію залежно від групи інвалідності та за наявності такого страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення щодо пенсії:

для інвалідів I групи: до досягнення особою 25 років включно – 1 рік; від 26 років до досягнення особою 28 років включно – 2 роки; від 29 років до досягнення особою 31 року включно – 3 роки; від 32 років до досягнення особою 34 років включно – 4 роки; від 35 років до досягнення особою 37 років включно – 5 років; від 38 років до досягнення особою 40 років включно – 6 років; від 41 року до досягнення особою 43 років включно – 7 років; від 44 років до досягнення особою 48 років включно – 8 років; від 49 років до досягнення особою 53 років включно – 9 років; від 54 років до досягнення особою 59 років включно – 10 років.

Для інвалідів II та III груп: до досягнення особою 23 років включно – 1 рік; від 24 років до досягнення особою 26 років включно – 2 роки; від 27 років до досягнення особою 28 років включно – 3 роки; від 29 років до досягнення особою 31 року включно – 4 роки; від 32 років до досягнення особою 33 років включно – 5 років; від 34 років до досягнення особою 35 років включно – 6 років; від 38 років до досягнення особою 39 років включно – 8 років; від 40 років до досягнення особою 42 років включно – 9 років; від 43 років до досягнення особою 45 років включно – 10 років; від 46 років до досягнення особою 48 років включно – 11 років; від 49 років до досягнення особою 51 року включно – 12 років; від 52 років до досягнення особою 55 років включно – 13 років; від 56 років до досягнення особою 59 років включно – 14 років;

Особи, визнані інвалідами після досягнення пенсійного віку, передбаченого ст. 26 Закону, мають право на пенсію у зв’язку з інвалідностю за наявності страхового стажу 15 років.

Згідно з ч. 1 ст. 33 Закону, пенсія для інваліднів, залежно від групи інвалідності, призначається у тому розмірі: інвалідам I групи – 100% пенсії за віком; II групи – 90 % пенсії за віком; III групи – 50% пенсії за віком, обчисленої відповідно до ст.ст. 27 і 28 Закону. При цьому до страхового стажу для нарахування розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії у зв’язку з інвалідностю, крім наявності страхового стажу, зараховується також на загальних підставах період із дня встановлення інвалідності до досягнення особою пенсійного віку.

У разі якщо інвалід не має достатньої кількості страхового стажу, він може звернутися до управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання зі заявою про призначення допомоги за нормами Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам”.

До пенсій особам-інвалідам встановлюються надбавки (на догляд, на утриманців), підвищення, додаткові пенсії, пенсія за особливі заслуги перед Україною, якщо інвалід має на них право відповідно до чинного законодавства України.

Законом встановлено, що у разі зміни групи інвалідності, пенсія в новому розмірі виплачується з дня зміни групи інвалідності.

Галина ХРИСТЕЦЬКА, начальник відділу пенсійного забезпечення УПФ.