Головна Цікаво Звіт про роботу КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Жовківської районної ради упродовж січня...

Звіт про роботу КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Жовківської районної ради упродовж січня – липня 2020 року

269
0

Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Жовківської районної ради створена на підставі рішення чергової 18-ої сесії
VII-ого демократичного скликання Жовківської районної ради від 08.12.2017 №53. Мета створення КУ «ІРЦ»: забезпечення права дітей з особливими
освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної
середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної)
освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої
освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку
дитини, надання психолого-педагогічних та корекційно – розвиткових послуг,
забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.

Інклюзивно-ресурсний центр є юридичною
установою, в якій працюють фахівці за спеціальністю «Корекційна освіта»,
«Спеціальна освіта», «Дефектологія».

КУ «ІРЦ» Жовківської районної ради
забезпечена сучасними міжнародними валідними методиками, а саме:

 • CASD – скринінгова шкала розладів аутичного спектра, яка
  пропонує швидкий і надійний метод діагностики дітей з аутизмом;
 • WISCIV
  шкала
  інтелекту Векслера для дітей – це стандартизована методика для вимірювання
  інтелекту у дітей віком від 6 до 16 років. Особливості та переваги WISC-IV – це оцінювання здібностей та
  потенціал людини (текучий інтелект), а також набуті знання і навички
  (кристалізований інтелект). Також вимірює вербальний інтелект, сприйняття і
  мислення, швидкість обробки інформації, робочу пам’ять; діагностує як розумову
  відсталість так і обдарованість;
 • PEP-3 – це
  психоосвітній профіль: індивідуалізоване психоосвітнє оцінювання дітей із
  розладами аутичного спектра – методика, що дозволяє оцінити сукупність
  нерівномірно представлених сильних і слабких з погляду навчання сторін дитини,
  характерних для РАС та пов’язаних із ним порушень розвитку;
 • Leiter-3 – (мінародна шкала
  продуктивності Лейтера) –
  це методика, що дозволяє оцінити
  невербальний інтелект і функціонування нейропсихологічних процесів, що лежать в
  його основі.
 • Conners-3
  це набір шкал для оцінки розладу дефіциту уваги і
  гіперактивності (РДУГ) і його найбільш поширених супутніх проблем і розладів у
  дітей та підлітків.

Основне
завдання фахівців ІРЦ – це проведення комплексної оцінки з метою визначення
особливих освітніх потреб дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту.  Упродовж січня-липня 2020 року на основі заяв
батьків дітей, пакету документів та проведення комплексної оцінки 15-ом дітям з
особливими освітніми потребами видано Висновок про комплексну психолого-педагогічну
оцінку розвитку дитини, в якому зазначено потреби дитини та напрями роботи
корекційних педагогів, рекомендована освітня програма.

Важливим
аспектом діяльності центру є надання консультативно-психологічної допомоги
батькам дітей з особливими освітніми потребами. Так фахівцями ІРЦ надано 124
консультації батькам щодо особливостей розвитку дітей з різними видами
порушень, формування позитивної мотивації та емоційна підтримка у вирішенні
критичних ситуацій, особливостей організації різних форм навчання у закладах
дошкільної та загальної середньої освіти. В умовах ІРЦ 25 дітей з ООП отримують
психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги, з ними проведено 178 корекційно-розвиткових
занять. В умовах карантину фахівці ІРЦ розробляли батькам індивідуальні плани
роботи з дитиною вдома, надавали рекомендації щодо правильного виконання
завдань, підтримували зв’язки у телефонному режимі та за допомогою Інтернет-мережі.

Значна
увага  в ІРЦ приділяється підвищенню кваліфікаційного
рівня та фахової майстерності спеціалістів шляхом опрацювання літератури з
питань інклюзивного навчання, вивчення нормативно-правових документів, участі у
вебінарах, курсах, конференціях: «Немовленнєва дитина в інклюзивному просторі»,
«Робота з дітьми з розладами аутистичного спектру в інклюзивному класі»,
«Формування комунікативних навичок у дітей з особливими освітніми потребами»,
«Співпраця фахівців та батьків дитини з ООП: основні засади ефективної роботи»,
«Як організувати ефективну логопедичну роботу в умовах дистанційного навчання»,
«Гра–найважливіший напрямок корекційної роботи», «Секрети артикуляційної
гімнастики», «Особливості дистанційного навчання дітей з особливими освітніми
потребами», «Дитина з інвалідністю, методи роботи з нею», «Ефективна взаємодія
вчителя і асистента – складова успіху роботи в інклюзивному класі», «Емоційний
розвиток дітей з ООП. Практичні техніки», «Участь батьків в організації
інклюзивного навчання» та інші. Спеціалісти систематично ведуть роботу в
автоматизованій системі ІРЦ, опрацьовують спеціальну літературу, розробляють
дидактичні матеріали для проведення корекційно-розвиткових занять.

Також фахівці ІРЦ взяли активну участь у районному семінарі: «Інклюзивна освіта: знати, вміти, діяти», директор ІРЦ пройшла навчання у  ІІ-гій Всеукраїнській літній школі «Ексклюзивний Inclusive».

Звіт про роботу КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Жовківської районної ради упродовж січня – липня 2020 року