Головна Економіка Економічне і соціальне становище Жовківського району

Економічне і соціальне становище Жовківського району

240
0

Промисловість

У травні 2015 р. промисловими підприємствами району реалізовано промислової продукції на 314,9 млн. грн. (1,6 % від загальнообласного показника).

У загальному обсязі реалізованої промислової продукції частка продукції переробної промисловості склала 88,8 %, а саме: з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 34,8 %, з металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів, крім машин і устаткування, – 34,7 %, з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності – 9,5 %, з водопостачання, каналізації, поводження з відходами – 2,4 %, з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції –  2,0 %, з текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 0,7 %.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) на одну особу за січень–травень 2015 р. склав 2867,9 грн. (в області – 7661,0 грн.).

Підприємства добувної промисловості і розроблення кар’єрів збільшили у січні–червні 2015 р. проти січня-червня 2014 р. виробництво гранул, щебеню, (каменю дробленого), крихти та порошку; гальки, гравію у 1,6 раза; пісків природних – на 40,8 %.

Підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів збільшили у січні-червні 2015 р., у порівнянні з аналогічним періодом 2014 р. виробництво м’яса свиней свіжого чи охолодженого та харчових субпродуктів великої рогатої худоби, свинячих, баранячих, овечих, козячих, конячих, інших тварин родини конячих свіжих чи охолоджених у 2,9 раза; жирів великої рогатої худоби, овець і кіз, сала свиней – у 2,5 раза; шоколаду та готових харчових продуктів, що містять какао – у 1,9 раза; м’яса свійської птиці свіжого чи охолодженого – на 44,0 %; йогурту рідкого та сквашеного ароматизованого молока – на 36,8 %; йогурту та інших ферментованих чи сквашених молока та вершків – на 35,6 %; молока та вершків коагульованих, йогурту, кефіру, сметани та інших ферментованих продуктів – на 35,4 %; плодів та горіхів, свіжих або варених на парі чи у воді, заморожених – на 30,9 %; сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого), уключаючи сирну сироватку та кисломолочний сир – на 22,2 %; молока рідкого обробленого (пастеризованого, стерилізованого, гомогенізованого, топленого, пептизованого) – на 17,3 %; продуктів готових харчових із зернових культур, отриманих здуванням або смаженням зерен – на 14,7 %; кормів готових для тварин, що утримуються на фермах, крім борошна та гранул із люцерни – на 14,0 %; масла вершкового жирністю до 85 % – на 2,8 %.

Менше, ніж у січні-червні 2014 р., вироблено спредів та сумішей жирових у 7 разів; вод, включаючи мінеральні і газовані, з додаванням цукру і речовин підсолоджувальних чи ароматизуючих інших – у 2,6 раза; шкур великої рогатої худоби або тварин родини конячих – у 2 рази; м’яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого – на 36,4 %; продуктів готових та консервованих з м’яса чи субпродуктів, інших, включаючи продукти з крові тварин – на 20,0 %.

Підприємства з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності у січні-червні 2015 р. порівняно з січнем-червнем 2014 р. виробили більше книг, брошур, листівок та подібної продукції, у вигляді окремих аркушів, віддрукованих у 13,9 раза; газет, які виходять менше чотирьох разів  на тиждень, віддрукованих – у 2,3 раза; виробів столярних та конструкцій будівельних з деревини – у 2,1 раза.

Підприємства з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції у січні-червні 2015 р. порівняно з січнем-червнем 2014 р. виробили менше спирту етилового неденатурованого із вмістом спирту не менше 80 об.%. у 5,7 раза; сполук з альдегідною функціональною групою – у 4,4 раза.

Підприємствами з виробництва гумових і пластмасових виробів; іншої неметале-вої мінеральної продукції у січні-червні 2015 р. порівняно з січнем-червнем 2014 р. вироблено більше сумішей будівельних сухих (крім розчинів бетонних, готових для використання) у 2,5 раза; блоків дверних і віконних, з пластмас – у 1,5 раза; розчинів бетонних, готових для використання – на 33,3 %.

На підприємствах металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устаткування у січні-червні 2015 р., у порівнянні з січнем-червнем 2014 р., більше надано послуг з лиття сталі у 5,5 раза; послуг з лиття чавуну сірого – у 2,8 раза; вироблено башт та щоглів гранчастих, з металів чорних – у 2,2 раза; конструкцій інших та їх частин, плит, прутків, кутиків, профілів та виробів подібних, з металів чорних або алюмінію – на 6,7%.

На підприємствах машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, у січні-червні 2015 р. у порівнянні з січнем-червнем 2014 р. вироблено більше частин устаткування підіймального та вантажно-розвантажувального у 1,7 раза.

Менше, ніж у січні-червні 2014 р., на підприємствах з виробництва меблів, іншої продукції вироблено меблів медичних, хірургічних, ветеринарних та їх частин (крім столів і стільців, призначених спеціально для рентгенівських обстежень) на 26,5 %; меблів для сидіння переважно з металевим каркасом – на 3,3 %.

На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря у січні-червні 2015 р. проти січня-червня 2014 р. вироблено менше пари та води гарячої у 1,9 раза.