Головна Інтерв'ю Для забезпечення реалізації прав і свобод громадян

Для забезпечення реалізації прав і свобод громадян

235
0

Із 1 липня 2015 року сто місцевих центрів з надання безоплатної правової допомоги відкрили двері для жителів місцевих громад у всіх регіонах України. Ці центри забезпечують доступ до безоплатної правової допомоги у цивільному та адміністративному процесах для цілої низки соціально незахищених категорій громадян. Надання послуг з безоплатної вторинної правової допомоги для мешканців Жовківщини забезпечує Другий львівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Про те, хто може скористатися послугами центру, який порядок розгляду заяв з надання  безоплатної вторинної правової допомоги, розповідає директор Другого львівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Олег Данько.

— Пане Олеже, що входить у поняття «безоплатна правова допомога»?

— Стаття 59 Конституції України гарантує кожному громадянину України можливість отримати правову допомогу. У випадках, передбачених Законом України «Про безоплатну правову допомогу», прийнятому у червні 2011 року, ця допомога надається безоплатно. Хочу наголосити, що для громадян, які звернулися до центру, і які належать до визначених законодавством вразливих категорій осіб, така послуга надається безоплатно. А послуги адвокатів оплачуються з державного бюджету.

Безоплатна правова допомога — це надання правових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, їх захисту та відновлення у разі порушення. Надання цих послуг гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел.

Законодавство передбачає два види правової допомоги: первинну та вторинну.

— Чим відрізняються ці види допомоги?

— Безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових послуг, як надання правової інформації, консультацій та роз’яснень з правових питань, складання заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру), а також надання допомоги у забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги.

Безоплатну первинну допомогу зобов’язані надавати органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. Окрім того ця допомога може надаватись фізичними та юридичними особами приватного права і спеціалізованими установами.

Безоплатна вторинна правова допомога — це захист від обвинувачення, здійснення представництва інтересів осіб у судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, а також складання процесуальних документів.

Суб’єктами надання безоплатної вторинної правової допомоги є центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги та адвокати, включені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.

— Ваш центр надає безоплатну вторинну правову допомогу у цивільних та адміністративних справах. Хто може розраховувати на таку допомогу?

— Перелік осіб, які мають право на безоплатну вторинну допомогу за рахунок державного бюджету, визначений статтею 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу». Так, право  на отримання всіх видів безоплатної вторинної правової допомоги мають:

— особи, середньомісячний сукупний дохід їхньої сім'ї яких нижчий за суму прожиткового мінімуму, інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб;

— діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, безпритульні діти, діти, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї;

— особи, які намагаються отримати статус біженця, до моменту отримання цього статусу чи завершення розгляду скарги на відмову надати такий статус;

— ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" зокрема учасники АТО, особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань, —  але тільки з питань пов'язаних з їх соціальним захистом.

Право на такі послуги, як здійснення представництва інтересів у судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами та складення документів процесуального характеру мають:

— особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, та особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку — впродовж розгляду справи в суді;

— особи, реабілітовані відповідно до законодавства України,  на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 цього Закону, стосовно питань, пов'язаних з реабілітацією.

— Які документи необхідні для отримання такої допомоги, і куди слід звертатися мешканцям Жовківського району?

— Для отримання безоплатної вторинної правової допомоги особі необхідно надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), а також документи, що посвідчують статус особи:

— для малозабезпечених — довідку про отримання соціальної допомоги встановленого зразка; у разі відсутності такої довідки необхідний більш ширший перелік документів;

— для інвалідів — пенсійне посвідчення або довідку МСЕК про встановлення інвалідності та довідку про розмір пенсії;

— для ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, реабілітованих та осіб, які належать до числа жертв нацистських переслідувань — посвідчення встановленого зразка.

Другий львівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги розташований за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 30 (біля церкви Архистратига Михаїла). Центр працює з понеділка до п’ятниці, з 9.00 до 18.00 години, без перерви на обід. Субота та неділя — вихідні дні.

Починаючи з жовтня 2015 року започатковуємо виїзні прийоми громадян для мешканців району.

— Якими можуть бути підстави для відмови в наданні правової допомоги?

— Відмовити особі в наданні безоплатної вторинної правової допомоги можуть у випадку, коли особа не належить до жодної з категорій осіб, які, відповідно до ст. 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу», мають право на безоплатну вторинну правову допомогу; коли особа подала неправдиві відомості або фальшиві документи з метою віднесення її до однієї з категорій осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу; вимоги особи про захист або відновлення її прав є неправомірними чи особі раніше вже надавалася безоплатна вторинна правова допомога з одного і того ж питання. Також відмова можлива, коли особа використала всі національні засоби правового захисту у справі, з якої звертається за наданням безоплатної вторинної правової допомоги (у цьому випадку додається письмове роз’яснення про порядок звернення до відповідних міжнародних судових установ чи відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна).

— Скільки осіб уже отримали безоплатну вторинну правову допомогу через Ваш Центр у цивільних та адміністративних справах?

— Від 1 до 15 вересня 2015 року до нас із питань надання БВПД у цивільних та адміністративних справах за правовою допомогою звернулося 119 осіб, з них — тільки 7 мешканців Жовківщини. Мабуть, цей показник пов'язаний частково з непоінформованістю мешканців району, їх пасивністю у відстоюванні своїх прав та недовірою до державних установ. Маю надію, що інформація про центр у вашій газеті сприятиме тому, щоб люди скористалися державними гарантіями щодо надання безоплатної правової допомоги.

— Дякую за розмову!

Розмовляв Тарас НЕВГАМОВНИЙ.