Головна Історія «Рука допомоги» -проект Світового банку

«Рука допомоги» -проект Світового банку

250
0

Це проект Світового банку з працевлаштування малозабезпечених безробітних та внутрішньо переміщених громадян (Постанова Кабінету Міністрів України № 1154 від 05.04.2017 року «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку заходів із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб в умовах експерименту». Детально про нього нам розповіли в управлінні праці та соцзахисту населення Жовківської РДА.

— Хто може взяти участь у пілотному проекті щодо виведення малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб із стану бідності?
— Непрацюючі працездатні особи: члени малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу, та внутрішньо переміщені особи.
Для участі в пілотному проекті зазначені особи повинні звернутись до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної держадміністрації або виконавчого органу міської, районної у місті (у разі створення) ради за місцем фактичного проживання/перебування з відповідною заявою та документами, що підтверджують статус таких осіб (довідка про отримання/неотримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи).

— Чи можуть стати учасниками пілотного проекту громадяни, які визнаються непрацездатними відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”?
— Ні. Учасниками проекту не можуть стати громадяни, які визнаються непрацездатними відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування”, зокрема, особи, які досягли пенсійного віку або визнані інвалідами, у тому числі діти-інваліди, а також особи, які мають
право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

— Для участі у пілотному проекті люди повинні перебувати на обліку у Центрі зайнятості чи обов’язково мають бути там зареєстровані?
— Ні. Члени малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, та внутрішньо переміщені особи, які
виявили бажання взяти участь у пілотному проекті, повинні подати до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної держадміністрації або виконавчого органу міської ради (органи соціального захисту населення) за місцем фактичного проживання/перебування відповідну заяву та документи, що підтверджують статус таких осіб (довідка про отримання/неотримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи).
Вказаний перелік документів є вичерпним та не передбачає надання інших відомостей. Наголошуємо, що передумовою для отримання членом малозабезпеченої сім’ї державної соціальної допомоги є визнання такої особи, в установленому порядку, безробітною та дотримання вимог законодавства про зайнятість у частині сприяння своєму працевлаштуванню (абзац 2 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»).

— Чи можуть брати участь у пілотному проекті та отримати безвідсоткову фінансову допомогу на поворотній основі для організації підприємницької діяльності члени особистого селянського господарства (ОСГ)? Чи треба їм для цього відмовлятися від членства ОСГ (земельних паїв)?
— Відповідно до статті 8 Закону України «Про особисте селянське господарство» від 15.05.2003 р. № 742-IV, члени особистих селянських господарств визнаються особами, які забезпечують себе роботою самостійно і відповідно до Закону України «Про зайнятість населення», належать до зайнятого населення за умови, що робота в цьому господарстві для них є основною.

Зокрема, згідно ч. 1 ст. 4 Закону України «Про зайнятість населення», до зайнятого населення належать особи, які працюють за наймом на умовах
трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством; особи, які забезпечують себе роботою самостійно (зокрема члени особистих селянських господарств); проходять військову чи альтернативну (невійськову) службу; на законних підставах працюють за кордоном, та які мають доходи від такої зайнятості, а також особи, які навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах та поєднують навчання з роботою.

Отже, якщо робота в особистому селянському господарстві є основною для людини, то вона не може взяти участь у пілотному проекті. У випадку, коли людина — власник земельного паю не обробляє його самостійно, а передала в оренду (тобто робота в особистому селянському господарстві для людини не є основною), вона має право бути учасником пілотного проекту.

— Чи може брати участь у пілотному проекті особа, зареєстрована як ФОП?
— Так, у разі, якщо така особа підтвердить факт відсутності здійснення нею систематичної підприємницької діяльності за останнє календарне півріччя, яке передує дню, коли вона звертається до органів соціального захисту із заявою про участь у пілотному проекті

— При укладанні договору на постачання обладнання та матеріалів може бути застосована попередня оплата? Продавець відмовляється
заключати договір, якщо кошти будуть надходити на рахунок Продавця після поставки товару впродовж 1 місяця.
— Може, оскільки, відповідно до п. 6 Порядку, бюджетні кошти спрямовуються як поточні та капітальні трансферти підприємствам (КЕКВ 2610 та 3210) на надання безвідсоткової фінансової допомоги на поворотній основі членам малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщеним особам, які є учасниками пілотного проекту, шляхом перерахування коштів постачальникам (продавцям) обладнання та матеріалів.

Відповідно до п. 7 Порядку використання та повернення коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку заходів із залучення
до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб в умовах експерименту, обласний центр зайнятості після перевірки документів, зокрема договору між учасником пілотного проекту та постачальником (продавцем) обладнання та матеріалів стосовно наявності в ньому положень щодо відповідальності сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору, перераховує бюджетні кошти на рахунки постачальників (продавців) обладнання та матеріалів не пізніше, ніж через п’ять робочих днів з дати отримання документів у разі наявності відповідних бюджетних коштів на окремому бюджетному рахунку обласного центру зайнятості, відкритому в органі Казначейства, а в разі їх відсутності — на наступний робочий день після надходження зазначених коштів.

Додатково слід взяти до уваги, що, відповідно до абз. 2 п. 8 Порядку реалізації проекту оплата витрат учасника пілотного проекту на закупівлю обладнання та матеріалів для організації підприємницької діяльності, передбачених його бізнес-планом, проводиться обласним центром зайнятості згідно з умовами договору, укладеного між учасником пілотного проекту та продавцем обладнання і матеріалів.

У зв’язку з цим питання вибору форми проведення розрахунків може бути вирішено у межах договору, укладеного між учасником пілотного проекту та продавцем обладнання і матеріалів.

За більш детальною інформацією про дію проекту «Рука допомоги» просимо звертатись в управління соціального захисту населення Жовківської РДА за адресою: м. Жовква, вул. Львівська, 3 (3-й поверх, над «Рукавичкою», 3 кабінет).

Наш кореспондент.