Головна Право Судові питання — не для розгляду в прокуратурі

Судові питання — не для розгляду в прокуратурі

147
0

Прокуратурою району, з метою удосконалення роботи із забезпечення своєчасного, об’єктивного і всебічного розгляду звернень громадян, посадових осіб підприємств, установ та організацій усіх форм власності, проаналізовано стан розгляду звернень у прокуратурі району упродовж 2013 року.

Упродовж 2013 року до прокуратури Жовківського району надійшло 658 звернень, що на 125 звернень більше, ніж в 2012. Серед розглянутих звернень стабільно найбільшу частку займають звернення з питань досудового розслідування – 28,14 %, також у порівнянні із 2012 роком збільшилась частка звернень з питань нагляду і застосування законів, майже на половину в 2013 році зменшилась кількість звернень, що стосувались конституційних прав та свобод громадян, незмінною залишилась кількість звернень у сфері економічних відносин. Впродовж 2013 майже вдвічі збільшилась кількість звернень, що стосувались законності вироків та інших судових рішень у кримінальних провадженнях. Майже втричі в порівнянні із 2013 роком зменшилась кількість звернень з питань охорони та використання земель.

З’ясовано, що ще значна кількість звернень – 241, що становить 45,21 % з тих, що надійшли у прокуратуру району упродовж 2013 року, підлягали розгляду іншими державними органами за принципом належності. Ці дані свідчать про те, що більшість громадян, при скеруванні первинних звернень у прокуратуру області, недостатньо ознайомлені із вимогами Закону України «Про звернення громадян», а тому є необхідність доведення до громадськості, у тому числі через засоби масової інформації, вимог чинного законодавства, проведе-ння роботи із населенням щодо роз’яснення порядку звернення в органи прокуратури, а також про підвідомчість вирішення звернень органами прокуратури.

У першу чергу, слід звернути увагу на те, що питання розгляду заяв і скарг прокурором, окрім Закону України «Про звернення громадян», визначено ст. 12 Закону України «Про прокуратуру», положеннями якої передбачено, що прокурор розглядає заяви і скарги про порушення прав громадян та юридичних осіб, крім скарг, розгляд яких віднесено до компетенції суду.

Разом з тим, нерідко в прокуратуру надходять звернення, у яких порушується питання, вирішити яке по суті, окрім суду, не в змозі ніякий більше орган державної влади.

Для прикладу, при прийнятті органом місцевого самоврядування рішення про дострокове припинення повноважень посадових осіб ради, фактично у кожному випадку особа, стосовно якої прийнято таке рішення, звертається в прокуратуру району з метою поновлення на роботу. Однак, слід знати, що сесія ради, прийнявши рішення про дострокове припинення повноважень посадової особи ради, тим самим розриває з нею трудові відносини, а у зв’язку з цим, відповідно до вимог ст. 232 КЗпП України, вказаний трудовий спір щодо поновлення на роботі підлягає розгляду лише в судовому порядку. Такий же порядок передбачений законом і стосовно вирішення інших трудових спорів, перелік яких передбачено ст. 232 КЗпП України. Тому, розгляд звернення особи, яка звернулась в прокуратуру з такого питання, полягатиме у наданні роз’яснення вимог чинного законодавства вирішення спору.

Чинним законодавством також визначається порядок розгляду різного роду скарг, який, на жаль, не завжди відомий громадянам. Як приклад, положеннями ст.288 КУпАП передбачено порядок оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення вищестоящому органу (посадовій особі) або до суду. При цьому, законодавець надає строк лише у 10 днів на вчинення таких дій. Це, безумовно, вимагає вчасного подання скарги, оскільки ст.289 КУпАП передбачає право, а не обов’язок, поновлення строку оскарження безпосередньо органом або посадовою особою, що правомочні розглядати скаргу.

Часто до прокуратури надходять заяви громадян, у яких наводяться факти вчинення загальнокримінальних злочинів чи адміністративнокарних правопорушень, таких як крадіжки приватного майна, вчинення хуліганських дій тощо. З цього приводу вважаємо за доцільне роз’яснити, що такого роду заяви, з огляду на вимоги чинного законодавства, підлягають розгляду органами внутрішніх справ, а тому прокуратурою скеровуються для розгляду по суті за належністю.

Підводячи підсумок зауважу, що не дивлячись на те, чи підлягає звернення розгляду в органах прокуратури, прокуратура забезпечить прийняття звернень з усіх питань, надасть по кожному відповідне роз’яснення чи належне скерування.

Олег ТЕЛЕФАНКО,

прокурор Жовківського району,

радник юстиції.