Головна Політика Iнвестиційна діяльність – запорука економічного зростання

Iнвестиційна діяльність – запорука економічного зростання

206
0

«Інвестиційна діяльність для Жовківщини має виняткове значення задля  створення сприятливого іміджу регіону в контексті реалізації євроінтеграційних процесів», – Степан Ціолковський.

1 листопада за «круглим столом» в райдержадміністрації обговорено євроінтеграційні процеси в контексті Жовківського району.

Інвестиційна діяльність відіграє ключову роль у забезпеченні стійкого економічного зростання, здійсненні структурної модернізації економіки та під-вищенні її конкурентоспроможності.

Загальновідомо, що ефективне реформування економіки будь-якої країни, її структурне перетворення з якісним оновленням товаровиробництва, ринкової та соціальної інфраструктури немислимі без відповідних капіталовкладень, тобто без належного
інвестування. Без надійних капіталовкладень неможливо забезпечити створення і впровадження новітніх техно-логій, систем сучасної організації та управління товаровиробництвом і збутом продукції, розвиток ринкової інфраструктури, інформатизацію суспільства тощо.

Крім того, інвестиції дають змогу впроваджувати науково-технічні досягнення у виробництво і на цій основі забезпечувати зростання ВНП, продуктивності праці, реальних доходів на душу населення, а також вирішувати багато соціальних проблем.

Щодо нашого району, то інвестиційними капіталовкладеннями європейських підприємств в економіку ра-йону з наростаючим підсумком всього залучено 16,5 млн. дол. США іноземних інвестицій.

Активно проводять господарську діяльність підприємства з іноземними інвестиціями: Дочірнє підприємство «Ен Джі Метал Україна», ТзОВ «Гульдманн- Україна» (смт. Куликів), ТзОВ «Галф-рост» (м. Жовква), ТзОВ «Агрокап», ТзОВ «Агро Фрутіка Бишків».

У районі реалізується найбільший в області інвестиційний проект з будівництва шахти із видобутку кок-сівного вугілля в с. Любелі – дочірнє підприємство «Сі-Сі-Ай-Любеля».

У ході спілкування за “круглим столом” здійснено моніторинг  та проаналізовано реальний стан позитивних та негативних тенденцій в діяльності вищезгаданих підприємств, а також окреслено шляхи із залучення інвестиційних коштів з країн Європейського Союзу і країн ближнього зарубіжжя.

Слід зауважити, що Жовківський район має сприятливе географічне розташування, через район проходять важливі транспортні шляхи та залізниця, район має економічну вигоду від здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємств району. Євро-інтеграція є головним і незмінним зовнішньополітичним пріоритетом України, основою стратегії економічного та соціального розвитку України на наступне десятиріччя. Нинішній розвиток полі-тичного діалогу між нашою державою та Європейським Союзом базується на впровадженні Україною Стратегії інтеграції до ЄС, на угоді про партнерство та Плані дій у рамках Європейської політики сусідства, що має сприяти посиленню співпраці між Україною та Європейським товариством.

Підсумовуючи роботу «круглого столу», його учасники вирішили зробити такі зустрічі традиційними,  з метою аналізу  інвестиційного клімату у районі та подальшого напрацювання еко-номічно вигідних шляхів, залучаючи до діалогу керівників підприємств та потенційних інвесторів.

Голова Жовківської райдержадміністрації

Степан Ціолковський.