Головна Соціальне життя Виплата пенсій працюючим пенсіонерам у 2017 році

Виплата пенсій працюючим пенсіонерам у 2017 році

1183
0

Із 1 січня 2017 року набрав чинності Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” №1774 від 03.12.2016 року, яким врегульовано окремі питання пенсійного забезпечення у 2017 році.

Відповідно до Закону 1774 у 2017 році продовжено особливий порядок виплати пенсій працюючим пенсіонерам, який діяв у 2016 році. Водночас запроваджено новий порядок виплати пенсій окремим ка-тегоріям працюючих пенсіонерів.

У зв’язку із внесенням змін до законів України “Про судову експертизу”, “Про Національний банк України”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13.10.1995р., виплата пенсії, особам, які працюють:

— на посадах судових експертів, службовцям Національного банку у період роботи в Національному банку, на посаді помічника-консультанта народного депутата України (крім І та ІІ групп, інвалідів війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія п.1 ст.10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”);

-— в органах місцевого самоврядування посадовими особами місцевого самоврядування (крім   інвалідів І та ІІ групп, інвалідів війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія п. 1 ст. 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії ії соціального захисту”, та осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”), здійснюється в такому порядку: пенсії призначені відповідно до законодавства України, розмір яких перевищує 150 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, ви-плачується в розмірі 85 % призначеного розміру, але не менш, як 150 % прожиткового мінімуму, встановлено для осіб, які втратили працездатність.

Зазначений порядок виплати поширюється на працюючих осіб, незалежно від закону, згідно з яким їм призначена пенсія, зокрема, згідно з  Законом України “Про
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб”.

Виплата пенсій, призначених особам, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, від-повідно до законів України “Про державну службу” та “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” в період роботи на посадах державної служби, визначених Законом України від 10.12.2015р. №889-VIII “Про державну службу”, а також на посадах та на умовах, передбачених законами України  “Про прокуратуру”, Про судоустрій і статус суддів”, а також виплата пенсії іншим особам, яким пенсія призначена згідно зі законодавством, у період служби в органах місцевого самоврядування здійснюється в повному обсязі.

Особливий порядок виплати пенсії у 2017 році не застосовується до осіб, які проходять військову службу або перебувають на посадах у Національній поліції України.

До 31 грудня 2017 року максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законоавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати 10740 грн. (крім щомісячного довічного грошового утримання).

Г. Христецька

начальник відділу з питань призначення і перерахунку пенсій УПФ у Жовківському районі