Головна Особистості У царині науки

У царині науки

404
0

Кожній людині суджено пройти свій шлях, гідно прожити життя, працювати та творити добро на землі. Напевно, не вродився на світі той, якому вдалося б зреалізуватися сповна та й у всіх напрямках багатогранної діяльності. Одному судилося вирощувати хліб, іншим навчати, конструювати машини, лікувати людей, підкорювати космос чи засівати людські серця Божою наукою. Мирославу Ярославовичу Бомбі довелося пізнавати вже створене, досліджувати нове та наполегливо прокладати свій шлях у царині сільськогосподарської та екологічної науки.

Народився Мирослав Ярославович  5 квітня 1955 року в с. Голошинцях Підволочиського району Тернопільської області у сім’ї хлібороба.Там же в 1962-1972 рр.  навчався у початковій Голошинецькій та середній Новосільській школах.
Його заповітна мрія стати студентом Львівського сільськогос-подарського інституту збулася лише в 1976 році. Природжена цікавість М. Я. Бомби прагнула до пізнання чогось нового. Тому вже з першого курсу, навчаючись на агрономічному факультеті, він почав активно займатися науково-дослідною роботою.

Після закінчення у 1981 році з відзнакою агрономічного факультету ЛСГІ впродовж чотирьох років (1981-1984 рр.) працював на посаді головного агронома, але перевагу віддає науці. У 1985-му вступає в аспірантуру Львівського сільськогосподарського інституту при кафедрі загального землеробства, де пройшов шлях від асистента до професора цієї ж кафедри. Вже в 1988 році М. Я. Бомба під науковим керівництвом професора С. В. Бегея захистив у Кам’янець-Подільському сільсько-господарському інституті кандидатську дисертацію.

1996 року в Дніпропетровському державному аграрному університеті він захищає вже докторську дисертацію  на тему «Агроеколо-гічні основи обробітку грунту в західному Лісостепі України».
Особливо переймається професор М. Я. Бомба проблемами родючості ґрунтів та збереження довкілля. У своїх наукових працях він пише: «Чи задумуємося ми до кінця над тим, що ґрунт як рослина, тварина чи навіть і людина є живим організмом із широким спектром зв’язків, які вимагають глибокого вивчення. Зробивши зріз кори дерева, ми провокуємо його «плач», поранивши  тварину,  викликаємо в неї кровотечу і біль, який вона словесно не може передати. А що може сказати земля теперішнім і прийдешнім поколінням? Адже вона мовчить, і лише нам і майбутнім поколінням доведеться відповідати за досить часто непродумані рішення. Ґрунтова біота на земній кулі є чи не найчисельнішою з усього живого світу рослин і тварин, з її складними зв’язками, яка значною мірою впливає на зміну процесів ґрунтової родючості, умови їх проходження і способи регулювання, що будуть вивчатися ще не одним поколінням учених».

Упродовж 1993-2001 рр. Мирослав Бомба здійснював керівництво науковими програмами, які виконувалися на замовлення Міністерства аграрної політики. Професор багато уваги приділяє висвітленню глобальних питань розвитку аграрного виробництва і сільських територій в засобах масової інформації, актуальність яких не втратила своєї значимості й сьогодні.
У Львівському державному аграрному університеті Мирослав Бомба сформувався одночасно як вмілий менеджер аграрної науки. Вже в 1993 році з подання тодішнього ректора, академіка УААН Р. І. Тринька, вчена раду ВНЗ затверджує його на посаді проректора з наукової роботи, де він зробив чимало для становлення навчального закладу.  За час перебування М. Бомби на посаді проректора (1993-1999 рр.) в університеті було відкрито докторантуру, дві нові спеціалізовані ради із захисту кандидатських дисертацій.  Професор значну увагу приділяє проблемі розвитку та підготовці української  науки до євроінтеграції та її утвердженню в цьому процесі.  

За роботою й ніколи не думав, що коли-небудь доведеться змінювати місце праці, довго вагався. Але все-таки зважився, перейшовши на прохання ректора, професора І. О. Бочана, на посаду проректора з наукової роботи і туризму Львівського інституту економіки і туризму (ЛІЕТ).
Як проректор з наукової роботи і туризму ЛІЕТ (2006-2008 рр.) М. Я. Бомба старався системно підійти до організації науково-дослідної роботи вузу, адже набутий досвід в попередньому закладі пригодився тут сповна. У цей період (2006-2008 рр.) він стає одночасно членом ради проректорів із наукової роботи вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та директорів наукових установ МОН України.Під його керівництвом у 1993-2014 рр. організовано і проведено понад 30 міжнародних,  національних та регіо-нальних науково-практичних конференцій і семінарів із різних сфер розвитку народного господарства країни за участі відомих світових учених. Результати дос-ліджень М. Я. Бомби опубліковано в понад 345 наукових і навчально-методичних працях.

Професор Мирослав Бомба добре відомий широкій науковій громадськості у галузі сільськогосподарських і природничих наук в Україні та за її межами завдяки науковим дослідженням, публікаціям та участі в наукових заходах. За це його обрано дійсним членом (академіком) Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності. Також він є   членом спеціалізованої вченої ради К 74.844.02 Уманського національного університету.

М. Я. Бомба  займає завжди активну життєву позицію у громадському, культурному і духовному житті краю, вніс вагомий внесок у розвиток місцевого самоврядування, фахово підходить до вирішення глобальних питань сьогодення. Обирався депутатом Жовківської районної ради у 2010 р. Цікавими є його публікації, присвячені дос-лідженню природних ресурсів та історико-культурних надбань Жовківщини: «Унікальність природних ресурсів Жовківщини та їх використання для розвитку туризму регіону», «Водні ресурси Жовківщини: стан та перспективи використання», «Стежками духовних скарбниць і цілющих джерел Жовківщини» тощо.

За особливі здобутки в науково-педагогічній, науково-організаційній та громадській діяльності нагороджений грамотами районного та обласного рівнів.    Відповідно до Указу Президента України за № 276/2016  від   28 червня 2016 року,  БОМБІ Мирославу Ярославовичу присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

Уляна ЛАЩІВСЬКА.
Від редакції: вітаємо нашого земляка, відомого науковця, професора М. Я. Бомбу з такою вагомою державною нагородою. Зичимо й надалі здобувати заслужене визнання, плідно працювати у царині сільського господарства та екології.