Головна Економіка Спрощений механізм надання допомоги при частковому безробітті

Спрощений механізм надання допомоги при частковому безробітті

198
0

З 22 серпня 2014 року набули чинності зміни до Порядку надання допомоги при частковому безробітті. Допомога при частковому безробітті надається державною службою зайнятості підприємствам для виплати працівникам у разі втрати ними частини заробітної плати, внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку зі зупиненням (скороченням) виробництва продукції без припинення трудових відносин.

Виплати здійснюються за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Термін виплати не може перевищувати 180 днів.

З метою спрощення та вдосконалення механізму надання підприємствам коштів для виплати працівникам допомоги при частковому безробітті внесені зміни до порядку надання такої допомоги (затверджено наказом Міністерства соціальної політики України від 15.07.2014 № 468 «Про затвердження Змін до Порядку надання допомоги при частковому безробітті», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 серпня 2014 року за № 921/25698).

Новації полягають у: розширенні кола отримувачів виплати допомоги при частковому безробітті. Зокрема, надано можливість для виплати такої допомоги підприємствам у разі, якщо вичерпано всі можливі заходи запобігання частковому безробіттю, що підтверджується узгодженим рішенням роботодавця та виборним органом профспілкової організації, з якою укладено колективний договір, відповідно до результатів консультацій між ними; наданні можливості підтвердження висновком організації роботодавців обласного рівня або галузевої організації роботодавців про те, що зупинення (скорочення) виробництва на підприємстві або в цеху, дільниці із замкнутим циклом виробництва (структурному підрозділі підприємства, у якому здійснюються всі етапи технологічного процесу з виробництва певного виду продукції у межах такого підрозділу) має невідворотний та тимчасовий характер, не залежить від організаційно-виробничих причин, зазначених у пункті 1.2 розділу І Порядку, не має сезонного характеру; забезпеченні паритетності комісії, яка здійснює розгляд питання щодо виплати допомоги при частковому безробітті; наданні можливості повторного розгляду питання щодо виплати допомоги при частковому безробітті у разі, якщо у першому випадку питання потребує доопрацювання.

Для отримання виплати допомоги при частковому безробітті роботодавці повинні звернутися до місцевого центру зайнятості і повідомити про можливе зупинення (скорочення) виробництва не пізніше дати початку зупинення (скорочення) виробництва.

Розгляд питання про надання допомоги щодо часткового безробіття здійснюється спеціально створеною комісією. До складу комісії входять представник центру зайнятості, представник структурного підрозділу з питань соціального захисту населення (праці та зайнятості) місцевої державної адміністрації, представник управління економіки місцевої державної адміністрації, представник територіального органу Державної інспекції України з питань праці, представники сторін соціального діалогу від профспілкового органу, представники сторін соціального діалогу від роботодавців.

О. ЯГЕЛЬНИЦЬКА,

в. о. начальника відділу взаємодії з  роботодавцями Жовківського РЦЗ.