Головна Інтерв'ю На захисті прав і свобод

На захисті прав і свобод

333
0

У владних структурах району останнім часом відбулося чимало змін. Серед новопризначених керівників – прокурор Жовківського району Олег Володимирович Телефанко. З ним сьогодні наша розмова.

– Стрімкі, неоднозначні процеси в соціально-економічному, політичному, правовому житті, звісно, позначаються на діяльності органів прокуратури. Як в сучасних умовах працюється прокуратурі Жовківського району?

– Правду кажучи, у всі часи працювати в прокуратурі не було легко. А сьогодні, навіть й за таких умов, працюємо на тих же засадах, які визначені Конституцією та Законами України. Втілюємо в життя такі пріоритетні напрямки як захист конституційних прав і свобод громадян, економічних інтересів держави від злочинних посягань. При цьому, відповідно до свого конституційного статусу, діємо винятково у правовій площині як політично незаангажований інститут забезпечення законності.

Сьогодення вимагає, щоб не тільки органи прокуратури забезпечували законність в державі, а й органи виконавчої влади і державного контролю взяли на себе всю повноту відповідальності за стан виконання законів на відповідній території або в галузі.

З цією метою у вересні 2012 року змінами до Закону України «Про прокуратуру» суттєво обмежені повноваження прокурорів у некримінальній сфері. Однак тільки комплексна реформа прокуратури шляхом прийняття нового закону дозволить вибудувати ту модель прокуратури, яка відповідає сучасному етапу розвитку нашої держави. Така модель прокуратури передбачена проектом Закону України «Про
прокуратуру», який схвалено Венеціанською комісією та прийнято у першому читанні. Крім цього, новим Кримінально-процесуальним кодексом України змінено роль прокурора у кримінальному процесі, який тепер фактично стає керівником слідства,  відповідає за весь процес: від початку розслідування до винесення вироку в суді.

Слід сказати, що нинішній рік позначений позитивними тенденціями в діяльності прокуратури Жовківського району у багатьох напрямках. У цьому році за результатами перевірок за дотриманням та застосуванням законів прокурорами розпочато 8 кримінальних проваджень, 4 з яких вже скеровано до суду з обвинувальними актами.  За документами прокурорського реагування притягнуто до відповідальності 125 посадових осіб, 46 з яких – особи органів державного контролю.

Щодо функції підтримання державного обвинувачення у суді, то про навантаження, яке лягло на плечі прокурорів, можуть свідчити цифри – забезпечено участь у судовому розгляді 160  кримінальних справ. При цьому, в 133 справах винесено вироки.

– Болючою темою є проблема охорони навколишнього природнього середовища в районі. Це і вирубка лісів, і стан Львівського полігону ТПВ у Грибовичах. Як реагує на це прокуратура?

– Правозахисна діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища є пріоритетним напрямом діяльності органів прокуратури. У цьому аспекті особлива увага приділяється забезпеченню нагляду за дотриманням законодавства в сфері охорони та раціонального використання лісових, адже
майже 25 % площі  району займають ліси, в яких здійснюють свою діяльність
5 лісогосподарських підприємств.

Упродовж поточного року прокуратурою району за наслідками проведених перевірок дотримання та застосування вимог лісового законодавства  розпочато 2 кримінальні провадження відносно осіб лісопорушників, які вчинили незаконні рубки лісу в межах об’єктів природно-заповідного фонду. Вказані кримінальні провадження розглянуті Жовківським районним судом, та винесено обвинувальні вироки.

Крім цього, за наслідками розгляду документів прокурорського реагування, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 19 посадових осіб лісової охорони лісогосподарських підприємств району, які не забезпечили належне виконання покладених на них обов’язків щодо охорони лісу від незаконних рубок.

Ще одним актуальним напрямком наглядової діяльності прокуратури району є здійснення нагляду за дотриманням та застосуванням законів у сфері поводження з відходами.

Як встановлено під час перевірок, органи місцевого самоврядування району не в повній мірі виконують покладені законом завдання у вказаній сфері, а в окремих випадках мають місце факти повної бездіяльності. За наслідками проведених перевірок, прокуратурою району внесено 12 подань про усунення порушень законодавства про відходи, до  відповідальності притягнуто 12 посадовців. Крім цього, прокуратурою району заявлено 2 позови про визнання незаконною бездіяльність органів місцевого самоврядування в сфері поводження з відходами та зобов’язання вчинити певні дії. Зазначені позови розглянуті судом та задоволені.

Наболілим питанням залишається діяльність на території району Львівського полігону твердих побутових відходів, термін експлуатації якого давно закінчився. Дана проблема є не тільки «головним болем» Жовківщини, але й області в цілому, оскільки до сьогодні залишається невирішеним питання утворення нового сміттєзвалища  чи утилізації ТПВ з м. Львова, які збираються та транспортуються Львівським міським комунальним підприємством  «Збиранка». Нагляд за законністю діяльності зазначеного комунального підприємства здійснює прокуратура м. Львова. Водночас, прокуратура району не буде стояти осторонь вирішення цього питання.

– Чи вдається загалом правоохоронним органам вплинути на стан злочинності в районі? Які результати роботи прокуратури у боротьбі з корупцією, хабарництвом?

– У цьому році в Жовківському районі, як не прикро, спостерігається зростання загальної кількості зареєстрованих злочинів. Втім однією з причин зростання злочинності на Жовківщині стала криміналізація діянь, які ще в першому півріччі кваліфікувалися як адміністративне правопорушення, а саме – за рахунок крадіжок майна, кількість яких збільшилась порівняно з минулим роком.

Питання боротьби з корупцією та хабарництвом для правоохоронців Жовківського району є також актуальною темою сьогодення, оскільки ці явища для держави і суспільства залишаються найнебезпечнішими та найганебнішими.

Певні позитивні зрушення досягнуто завдяки заходам координаційного характеру, що здійснює прокуратура за конституційним статусом.

Враховуючи необхідність створення законодавчих умов для підвищення стану організації і здійснення повноважень органами прокуратури, у 2012 році Верховною Радою України прийнято Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань удосконалення діяльності прокуратури», яким суттєво змінено законодавство, котре регулює діяльність органів прокуратури. При цьому, зважати на те, що особливим напрямком діяльності прокуратури є координація діяльності правоохоронних органів з боротьби зі злочинністю, на законодавчому рівні посилено координаційні повноваження прокуратури у сфері протидії злочинності та корупції.

Вжиття скординованих заходів призвело до позитивних результатів. Зокрема, нижчою середньообласного рівня у районі є кількість вчинення кримінальних правопорушень на 10 тис. населення, покращився рівень їх розкриття. Із загальної кількості розкритих упродовж  2013 року кримінальних 1416 правопорушень, понад 78 % завершено розслідуванням, з яких до суду скеровано з обвинувальним актом 145 кримінальних проваджень. Попри це, потребує активізації зусиль правоохоронних органів профілактика злочинів раніше засудженими особами, у стані алкогольного сп’яніння та злочинів проти життя і здоров’я особи.

– Олеже Володимировичу, на Вашу думку, що потрібно для того, аби громадяни і держава відчували, що про них дбають та захищають? І якою повинна бути прокуратура в сучасних умовах?

– Для того, щоб силові структури активно впливали на суспільні процеси, реально протидіяли антигромадським проявам, потрібно постійно вдосконалювати методи роботи, правильно визначати головні пріоритети напрямів нашої діяльності.

Часто буває так, що посилення вимогливості з боку прокуратури до органів влади чи правоохоронних, контролюючих органів викликає відкритий супротив тих осіб, які не бажають змін у соціально-економічних  процесах в районі. Тому  прокурор, не просто має право, він зобов’язаний вживати всіх передбачених законом заходів до усунення порушень, від кого б вони не виходили. Я впевнений, що розуміння наших вимог працівниками органів внутрішніх справ, податкової інспекції, служби безпеки та інших правоохоронних і контролюючих органів, органів влади та місцевого самоврядування, суддівського корпусу району, об’єднання наших зусиль дозволять ефективніше забезпечити виконання поставлених завдань, підвищити рівень довіри суспільства до правоохоронних та державних органів у цілому.

Відповідаючи на друге питання, ще раз зазначу, що всі наші рішення і дії мають грунтуватися виключно на Конституції та Законах України. Прокурор працює тільки на Закон. На моє переконання, саме такий підхід дасть змогу підняти авторитет прокуратури, зберегти честь і гідність нашої професії, що на сьогодні є вкрай необхідним. А цього можна досягти лише за умови наполегливої, сумлінної роботи усіх працівників прокуратури, правильного визначення головних пріоритетів та напрямів нашої діяльності. Суспільство чекає від прокурорських праців-ників принциповості, виваженості у ставленні до своїх зобов’язань. Водночас – поваги і розуміння проблем людей. Оце і є визначальним.

– До редакції часто телефонують громадяни про порушення правил торгівлі спиртними напоями в центрі міста. Чи можна переадресовувати їхні скарги до Вашого відомства?

– Хочу наголосити, що прокуратура приймає та реєструє усі без винятку звернення, однак безпосередньо розгляд здійснює лише тих звернень, порушені питання у яких віднесені до повноважень прокурора. Якщо автор звернення просить вчинити певні дії, які належать до компетенції інших органів державної влади, місцевого самоврядування чи контролю, то таке звернення скеровується для розгляду за належністю до компетентного органу. До прикладу, із 584 звернень, які надійшли до прокуратури району упродовж 2013 року, розгляд 132-х не входив до компетенції прокуратури.

Забезпечення контролю за додержанням вимог закону при реалізації спиртних напоїв належить до компетенції органів внутрішніх справ та податкової служби. Однак це не означає, що прокуратура не прийме звернення з цього  приводу, такому зверненню буде надане належне скерування.

– Ви людина нова на Жовківщині. Що можете розказати про себе?

– В органах прокуратури Львівщини працюю15 років. Розпочинав прокурорську службу після закінчення Львівського національного університету ім. І. Франка в прокуратурі Турківського району, згодом працював в апараті прокуратури Львівської області, останні три роки – на посаді прокурора Радехівського району.

Одружений, виховую двох синів. Ціную в людях щирість, відвертість, відданість своїй справі. Саме таким критеріям відповідають мої друзі. Впевнений, що Жовківщина багата на таких людей, і спілкування з ними принесе багато своїх позитивних вражень

– Що побажаєте своєму колективу?

– Користуючись нагодою хочу привітати усіх працівників органів прокуратури з професійним святом – Днем працівників прокуратури.

Прийміть найтепліші побажання всього найкращого, що може подарувати життя: міцного здоров’я, щастя, добра, достатку, оптимізму.  Зичу щедрих на добрі справи і вдачу довгих років життя, віри у щасливе майбутнє нашої країни, здійснення всіх  мрій та задумів.

Особливу вдячність і найтепліші вітання висловлюю ветеранам органів прокуратури. Приємно та почесно привітати з цього приводу жовківчанина Йосипа Йосиповича Гуцала, який майже 50 років віддав службі в прокуратурі, з них 11 – на посаді прокурора Жовківського району. До цього часу Йосип Йосипович залишається вірним своєму покликанню та є приємним співрозмовником, який радо ділиться багатим досвідом з молодим поколінням.

Спілкувались Євген ВЕГЕРА,

Ярослав ГЛУТКОВСЬКИЙ.