Головна Право Зверненням громадян – належна увага

Зверненням громадян – належна увага

293
0

Червоноградська місцева прокуратура з метою удосконалення роботи із забезпечення своєчасного, об’єктивного і всебічного розгляду звернень громадян, посадових осіб підприємств, установ та організацій усіх форм власності проаналізувала стан розгляду звернень у місцевій прокуратурі у Жовківському району впродовж 2015 року.

Упродовж 2015 року кількість звернень, які надійшли до місцевої прокуратури щодо Жовківського району, порівняно із попереднім роком, зменшилася на 218 і становить 314 звернень. На особистому прийомі працівникам прокуратури заявники подали 68 звернень, з яких 34 — особисто керівнику прокуратури.

Кількість вирішених упродовж 2015 року прокуратурою звернень, порівняно із попереднім роком, зменшилася майже на 51,7 %  (із 323 в 2014 році до 157 в 2015-му), що обумовлено зменшенням загальної кількості звернень, що надійшли в прокуратуру, що є наслідком скасування функції прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів.

Серед розглянутих прокуратурою впродовж 2015 року звернень стабільно найбільшу частку займають звернення з питань досудового розслідування – 53,3 %. Така кількість звернень з питань досудового розслідування зумовлена недостатньою реалізацією учасниками кримінального процесу своїх прав на оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування в судовому порядку, згідно з положеннями ст.ст. 303-309 КПК України. Таке оскарження відбувається до слідчого судді місцевого суду, згідно з правилами судового розгляду.

Також, незважаючи на зменшення загальної кількості звернень, що надійшли у 2015 році, більшість звернень стосується питань нагляду і застосування законів. Із цього приводу вважаю за необхідне роз’яснити,  що, відповідно до положень п.1 розділу ХІІI Закону України «Про прокуратуру» у редакції від 14.10.2014, прокуратура виконує функцію нагляду за дотриманням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами лише у формі представництва інтересів громадянина або держави в суді.

Саме тому значна частина із звернень, які надходили в прокуратуру впродовж 2015 року, скерована за належністю у відповідні органи влади та державного контролю.

Ця обставина свідчить про те, що більшість громадян під час скерування первинних звернень у прокуратуру області недостатньо ознайомлена із вимогами Закону України "Про звернення громадян", а тому є необхідність доведення до громадськості, зокрема через засоби масової інформації, вимог чинного законодавства, проведення роботи із населенням щодо роз’яснення порядку звернення в органи прокуратури, а також про підвідомчість вирішення звернень органами прокуратури.

Передусім слід звернути увагу на те, що питання розгляду заяв і скарг прокурором, окрім Закону України «Про звернення громадян», визначено Законом України «Про прокуратуру», положеннями якого передбачено, що прокурор розглядає заяви і скарги про порушення прав громадян та юридичних осіб, крім скарг, розгляд яких віднесено до компетенції суду.

Разом з тим, нерідко в прокуратуру надходять звернення, у яких порушується питання, вирішити яке, по суті, окрім суду, не в змозі жоден інший орган державної влади.

Для прикладу, при ухваленні органом місцевого самоврядування рішення про дострокове припинення повноважень посадових осіб ради, фактично у кожному випадку особа, стосовно якої прийнято таке рішення, звертається в прокуратуру району з метою поновлення на роботі. Однак, слід знати, що сесія ради, прийнявши рішення про дострокове припинення повноважень посадової особи ради, тим самим розриває з нею трудові відносини, а у зв’язку з цим, відповідно до вимог ст. 232 КЗпП України, вказаний трудовий спір щодо поновлення на роботі підлягає розгляду лише в судовому порядку. Такий же порядок передбачений законом і стосовно вирішення інших трудових спорів, перелік яких передбачено ст. 232 КЗпП України.

Тому розгляд звернення особи, яка звернулась у прокуратуру з такого питання, полягатиме у наданні роз’яснення вимог чинного законодавства вирішення спору.

Чинним законодавством також визначається порядок розгляду різного роду скарг, який, на жаль, не завжди відомий громадянам. Як приклад, положеннями ст. 288 КУпАП передбачено порядок оскарження постанови у справі про адміністративне правопорушення вищому органу (посадовій особі) або до суду. При цьому законодавець надає строк лише у 10 днів на вчинення таких дій. Це, безумовно, вимагає вчасного подання скарги, оскільки ст. 289 КУпАП передбачає право, а не обов’язок, поновлення строку оскарження безпосередньо органом або посадовою особою, що вправі розглядати скаргу.

Часто до прокуратури надходять заяви громадян, у яких наводяться факти вчинення загальнокримінальних злочинів чи адміністративно-карних правопорушень, таких як крадіжки приватного майна, вчинення хуліганських дій тощо. Такого роду заяви, з огляду на вимоги чинного законодавства, підлягають розгляду органами внутрішніх справ, а тому прокуратурою скеровуються для розгляду за належністю.

Іноді від своєчасності та належності звернення залежить оперативне та позитивне вирішення питання, відновлення порушеного права, а скерування звернень в органи, що не вправі їх вирішувати, цьому не сприяє, оскільки вимагає часу надання роз’яснення, скерування для розгляду за належністю.

Також з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про звернення громадян» щодо приймання та реєстрації електронних звернень і звернень, що надійшли на телефон «гарячої лінії», керуючись ст. 11 Закону України «Про прокуратуру», в Червоноградській місцевій прокуратурі забезпечено організацію роботи з приймання та реєстрації вказаних вище звернень, зокрема й у Жовківському районі, визначено відповідальних осіб, на яких покладено обов’язки щодо належного прийому, реєстрації та ведення обліку звернень, які надійшли на телефон «гарячої лінії» та електронних звернень.

Підсумовуючи, зауважу, що не дивлячись на те, чи підлягає звернення розгляду в органах прокуратури, прокуратура забезпечує прийняття звернень з усіх питань, надає щодо кожного відповідне роз’яснення чи належне скерування.

Олег Телефанко, керівник Червоноградської місцевої прокуратури, старший радник юстиції.